« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora - Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - Banskobystrická 178

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - Banskobystrická 178
22
<br> Magistrát města Brna
B R N
<br> Odbor dopravy
<br> oD
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0450422/2021 \ÍYŘIZUJE: Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX Brno XXXX-XX-XX
Č.J.: MMB/XXXXXXX/XXXX/HED TEL./E-MAIL: 542 174 l31/hedlova.jaroslavabrno.cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENĺ OBECNÉ POVAHY
stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy,jako věcně a místně příslušný orgán státní správy podle 124 odst.6
zákona Č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o silničním provozu) a podle XXX a následně části šesté zákona
<br> č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) na základě žádosti
<br> o stanovení úpravy provozu na místní komunikaci a po předchozím projednání s Policií ČR,MŘP Brno,Dl
<br> BM,PDI viz č.j.: KRPB-157175-2/ČJ-2021-0602D1 ze dne 21.10.2021 v kontextu čj.: KRPB-145686-1/ČJ-
2021 -0602Dl,podle 77 odst.I písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu
<br> stanoví mĺstní úpravu provozu na místní komunikaci ul.Banskobystrická 178
<br> spočívající v umístění svislého dopravního značení vyhrazené parkoviště (IP 12) vč.dodatkové tabulky (E 13)
<br> s uvedením registrační značky,vozidla 1 BR 2050 ‚ a vodorovného dopravního značení vyhrazené
<br> parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou (V lOf) dle
<br> přiložené výkresové dokumentace <.>
<br> Platnost tohoto stanovení je podmíněna vydáním rozhodnutí,kterým bylo pravomocně povoleno zvláštní
<br> užívání komunikace <.>
<br> Odůvodnění
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy stanoví místní úpravu provozu na místní komunikaci
<br> Banskobystrická 178 na základě žádosti o stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci z důvodu
<br> zřízení vyhrazeného parkování pro osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou <.>
<br> Dne 11.11.2021 byl v souladu s ustanovením 172 odst.I zákona č.500/2004 Sb <.>,sprá...

Načteno

edesky.cz/d/5390703

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz