« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora - Záměry statutárního města Brna prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo ji přenechat jako výprosu - Z8/38

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměry statutárního města Brna prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo ji přenechat jako výprosu - Z8/38
č.j.MIVIB/0287747!2022 Nich
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
Majetkový odbor MMB
<br> Záměr obce prodat,směnit,darovat,pronajmout,propachtovat nebo vypůjčit hmotnou
<br> nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit
právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
<br> V souladu s ustanovením 39,odstavec 1,z.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění
zveřejňujeme po dobu 15-ti dnů záměry statutárního města Brna
<br> 1.zpeněžení pozemku p.Č.1301 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1036 rn2,jehož součástí
<br> je stavba č.pop.254,způsob využití jiná stavba,využívaná jako administrativní objekt na
adrese Hybešova 254/16 (vjezd ul.Vodní 254/9),Brno,vše k.ú.Staré Brno,formou veřejné
elektronické dobrovolné dražby podle zákona č.26/2000 Sb <.>,o veřejných dražbách <,>
<br> v platném znění prováděné společností CD CENTRUM COMS,a.s <.>,s tím,že nejnižší podání
<br> bude stanoveno za cenu v místě a čase obvyklou na základě znaleckého posudku <.>
(informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
<br> Mgr.Bc.Frimmelová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv <.>
<br> 216,tel.5421 73085,e-mail: j-immelova.renata@brno.cz,)
<br> Vyjádření a případné dotazy zasílejte na adresu pracovníka uvedeného pod příslušným bodem
<br> Mgr.XXXXXX XXXXXXXXXX
vedoucí MO MMB
<br> Zveřejněno: od: XX -XX- 202!
<br> do:

Načteno

edesky.cz/d/5390702

Meta

Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz