« Najít podobné dokumenty

Obec Osek (Strakonice) - Sdělení o odložení žádosti o poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Osek (Strakonice).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Sdělení o odložení žádosti o poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Obecní úřad Osek Osek 77,386 01 Strakonice
<br> Č.j.OUOS/309/2021 V Oseku 5.5.2022
<br> Sdělení o odložení žádosti o poskytnutí informace podle 8 14 odst.5 písm c) zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Vážená paní <,>
<br> Obecní úřad Osek,obdržel dne 4.5.2022 Vaši žádost podle zákona č.106/ 1999 Sb.o svobodném přístupu k informacím,ve znění pozdějších předpisů,V níž se domáháte poskytnutí informací.Ve vaší žádosti požadujete poskytnutí informací o zákazu svobodného vyjadřování,dalších informací souvisejících s historickým vývoj em na Ukrajině a
<br> v neposlední řadě i informace o možné trestné činnosti v souvislosti s možným pácháním trestné činnosti <.>
<br> Obecní úřad Vaší žádost přezkoumal a dospěl k závěru,že se nevztahuje k jeho působnosti,neboť Vámi položené dotazy se týkají zejména podezření na trestnou činnost,kdy obecní úřad není orgánem činným v trestním řízení,a tudíž se požadované informace nevztahují k jeho působnosti.Obdobně se k působnosti obecního úřadu jako povinnému subjektu nevztahují ani ostatní dotazy,neboť obecní úřad není orgánem,který by jakkoli evidoval nebo hodnotil historický vývoj v jiných státech <.>
<br> Dle ustanovení 5 14 odst.5 písm.c) zákona o svobodném přístupu k informacím platí povinný subjekt v přátmde',že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti,žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli.Vzhledem k tomu,že obecní úřad jako povinný subjekt v rámci poskytování informací shledal,že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti,byla Vše žádost o poskytnutí informací odložena,o čemž jste zpravena tímto přípisem <.>
<br> XXXXX XXXX chová Za obec Osek,starostka
<br> fér/f r/Če/
<br> Qhecníúřad OSW IČ*“ *,___._.u i ! “:.<.> f
<br> *.“,_.4 Ligu z
<br> = ' (: —'_:_r= inf-_ <.>
<br> Obec Osek,Osek 77,38601 e-mail: starosta©obec-osek.cz,tel.: 383 392 262,mobil: 724 181 038,dat.schránka: 222amzf

Načteno

edesky.cz/d/5389993

Meta

Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Osek (Strakonice)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz