« Najít podobné dokumenty

Obec Vlčetínec - Pozvánka na 30. zasedání Zastupitelstva obce Vlčetínec konaného dne 29. 5. 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vlčetínec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na 30. zasedání Zastupitelstva obce Vlčetínec konaného dne 29. 5. 2022
OBEC VLČETÍNEC
<br> Vlčetínec 32,378 42 Nová Včelnice,okres Jindřichův Hradec
<br> IČO: 00666572 Tel.: 384 395 384 e-mail: ou.vlcetinec@tiscali.cz
<br>
<br>
Ve Vlčetínci dne 21.05.2022
<br>
<br>
V souladu s § 103 odst.5) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění
<br>
svolávám
<br>
30.zasedání Zastupitelstva obce Vlčetínec
<br>
na neděli 29.5.2022 od 15,00 hodin <.>
<br>
<br>
Zasedání se koná v místnosti Obecního úřadu Vlčetínec,Vlčetínec 32 <.>
<br>
Program:
<br>
1.Volba ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele
2.Schválení programu zasedání
3.Schválení Závěrečného účtu za rok 2021
4.Schválení účetní závěrky za rok 2021
5.Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene p.č.896/9 mezi
<br> Obcí Vlčetínec a EG.D.a.s <.>
<br> 6.Úplatný převod pozemku p.č.202/8 v k.ú.Vlčetínec
7.Schválení počtu členů zastupitelstva pro volební období 2022 - 2026
8.Příkaz k provedení kontroly finančním a kontrolním výborem
9.Prodej pozemku p.č.915/4 v k.ú.Vlčetínec
10.Delegování na valnou hromadu EKO SKLÁDKY spol,s r.o,pro rok 2022
11.Rozpočtové opatření
12.Kontrola usnesení
13.Různé
<br>
<br>
<br>
Ing.XXXXX XXXXXXXX
<br> starostka obce
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno na úřední desce i elektronické úřední desce: 21.5.2022
<br> Sejmuto:

Načteno

edesky.cz/d/5389296

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vlčetínec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz