« Najít podobné dokumenty

Obec Vrcovice - Návrh Závěrečného účtu obce Vrcovice za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vrcovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh Závěrečného účtu obce Vrcovice za rok 2021
Návrh závěrečného účtu za rok 2021
Obec Vrcovice
<br> 31.12.2021Sestavený ke dni
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> Údaje o organizaci
<br> Název
Adresa
<br> IČO
Právní forma
<br> Obec Vrcovice
Vrcovice 63
397 01
<br> 00476471
<br> Kontaktní údaje
<br> Telefon 777251326
E-mail obec@vrcovice.cz
<br> Vyvěšeno na úřední desce i elektronicky: 18.5.2022
<br> Sejmuto:
<br> Projednáno v ZO:
<br> Doplňující údaje
<br> Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu 1
<br> Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně 2
<br> Porovnání závazkových a pohledávkových účtů 3
<br> Majetek 5
<br> Porovnání příjmů a výdajů dle tříd 6
<br> Porovnání nákladových a výnosových účtů 7
<br> Příjmy a výdaje dle účelových znaků 9
<br> Bilance dotací 11
<br> Porovnání nákladových a výnosových účtů 12
<br> Měsíční stav finančních prostředků 14
<br> Porovnání běžných a kapitálových výdajů 15
<br> Porovnání příjmů a výdajů 16
<br> Porovnání běžných příjmů,výdajů a saldo provozního přebytku 17
<br> Porovnání aktivních a pasivních účtů 18
<br> FIN2-12 20
<br> ROZVAHA 32
<br> VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 35
<br> Příloha 37
<br> Zpráva o přezkumu hospodaření 54
<br> Strana
<br>
<br> Obec Vrcovice,IČO 00476471 KEO4 1.10.0 UR056
<br> Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu
<br> Období 2021
<br> Neinvestiční transfery
<br> UZ Poskytovatel
Poskytnuto k
<br> 31.12.Název Použito k 31.12 <.>
Vratka v průběhu
<br> roku
Vratka při fin <.>
<br> vypořádání
29014 MZe ČR Přísp.na obnovu,zajišt.a vých.porostů podle 36 480,00 0,00 0,00 0,00
<br> 98037 VPS Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o 35 846,82 0,00 0,00 0,00
<br> 98071 VPS Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do 30 000,00 18 010,00 0,00 0,00
<br> Celkem 102 326,82 18 010,00 0,00 0,00
<br> 0,00Transfery celkem 102 326,82 0,0018 010,00
<br> strana 1Závěrečný účet za rok 2021
<br>
<br> Obec Vrcovice,IČO 00476471 KEO4 1.10.0 UR057
<br> Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně
<br> Období 2021
<br> I...

Načteno

edesky.cz/d/5389282

Meta

Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vrcovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz