« Najít podobné dokumenty

Obec Semněvice - Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky a k výkonu činnosti - KoPÚ v k.ú. Šlovice u Bukovce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Semněvice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha 1020648987 1 Povereni ke vstupu vyhlaska
<.> STÁTNÍ
<br> POZEMKOVÝ ÚŘAD
<br> Naše značka: SPU 107759/2022 Spisová značka: 2RP102/2015—504202/03/01
<br> Vyřizuje.: lng.XXXX XXXXXXXXX Tel.: XXXXXXXXX
<br> ID DS: zXXperX
<br> E-mail: j.nemeckova1©spucr.cz Datum: 29.3.2022
<br> SPU 1 077591202?
<br> lllílílilllíílílílííIliillillíllillllllllíliílí
<br> 0006472645330
<br> STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
<br> Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774 Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj,Pobočka Domažlice Haltravská 438,Týnské Předměstí,344 01 Domažlice
<br> Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky a k výkonu činnosti — komplexní pozemkové
<br> úpravy v katastrálním území Šlovice u Bukovce
<br> Státní pozemkový úřad,Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj,Pobočka Domažlice (dále jen „pobočka“),jako věcně a místně příslušný správní úřad podle zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů,a podle ust.5 19 písm.a) zákona č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k půdě ajinému zemědělskému majetku,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zahájil v souladu s ust.5 6 odst.1 zákona v
<br> katastrálním území Slovice u Bukovce řízení o komplexních pozemkových úpravách <.>
<br> Zpracovatelem návrhu komplexních pozemkových úprav je POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.<,>
<br> Plachého 40,30100 Plzeň,zastoupená jednatelem Mgr.Barborou Salátovou
<br> zástupci zpracovatele návrhu komplexních pozemkových úprav:
<br> XXXXX XXXXXXXXX
<br> XXXXX XXXXXX
<br> ing.Vilém Gardeiko XXXXX XXXXX
<br> Ing.XXXXX XXXXXX
<br> Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXX
<br> XXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXX
<br> XXXXXXXX XXXXXX
<br> XXXX XXXXXX
<br> XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXXXXXX Mgr.XXXXXXX XXXXXXXX Ing.XXXXXXXX XXXXX Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX Ing.XXXXXX XXXXXX
<br> Statni pozemkový úřad | Husmecká XXXX/XXXX XXX XX Praha 3 - Zizkov | IČO.0131...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Semněvice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz