« Najít podobné dokumenty

Obec Mlékosrby - Návrh závěrečného účtu obce za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Mlékosrby.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření.pdf
KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
<br> Odbor ekonomický – oddělení kontroly obcí a analýz
<br> ________________________________________________________
<br>
Pivovarské nám.1245
<br> 500 03 Hradec Králové
<br> 1
<br>
<br>
<br>
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Mlékosrby,IČ: 00269140
<br> za rok 2021
<br>
Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> - 25.01.2022 – přezkoumání provedeno elektronickým způsobem
<br>
<br> na základě písemné žádosti obce Mlékosrby v souladu s ustanovením § 42 odst.1 zákona
<br> č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,a v souladu se zákonem
<br> č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
<br> a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Zahájeno bylo dne 21.07.2021 doručením Oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření
<br> v souladu s § 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.a s § 5 odst.2 písm.b) zákona č.255/2012 Sb.<,>
<br> o kontrole,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Mlékosrby
<br> Mlékosrby 51
<br> 503 51 Chlumec nad Cidlinou
<br>
<br> Zástupci za Obec:
<br> starosta - XXXX XXXXX
<br> účetní - XXXXXXX XXXXXXXX
<br> místostarosta - XXX XXXXX
<br>
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
Ing.XXXXXXXX XXXXXXXXXXX
<br> - kontroloři:
Bc.XXXXXXXX XXXX
<br>
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č.420/2004 Sb.a § 4 a § 6 zákona č.255/2012 Sb <.>
<br> vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne 29.06.2021
<br>
Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb <.>,posouzené
<br> podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem
<br> s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování
<br> jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Poslední kontrolní úkon...
Vykaz zisku a ztraty.pdf
Stránka : 1
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> Obec Mlékosrby 3z00269140IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2021 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 4.564 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.563 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.562 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.561 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> II.0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 36.549 18 395,00 0,00 18 395,00 0,00
<br> 35.558 102 407,10 0,00 117 191,70 0,00
<br> 34.557 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 33.556 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 32.555 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 31.554 1 891 850,00 0,00 51 900,00 0,00
<br> 30.553 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 29.552 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 28.551 501 564,00 0,00 442 440,70 0,00
<br> 27.548 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 26.547 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 25.544 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 24.543 1 675,00 0,00 376,00 0,00
<br> 23.542 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 22.541 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 20.538 0,00 0,00 500,00 0,00
<br> 19.532 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 18.531 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 17.528 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 16.527 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 15.525 876,00 0,00 653,00 0,00
<br> 14.524 112 302,00 0,00 113 483,00 0,00
<br> 13.521 625 916,00 0,00 671 690,00 0,00
<br> 12.518 614 404,39 0,00 525 748,40 0,00
<br> 11.516 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 10.513 910,00 0,00 3 005,00 0,00
<br> 9.512 82,00 0,00 160,00 0,00
<br> 8.511 140 394,64 0,00 686 489,53 0,00
<br> 7.508 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.507 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.506 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.504 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.503 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.502 314 585,58 0,00 229 561,08 0,00
<br> 1.501 131 532,43 0,00 134 759,84 0,00
<br> I.4 456 894,14 0,00 2 996 353,25 0,00
<br> A.5 379 371,80 0,00 3 138 425,55 0,00
<br> Sestaveno k: 31.12.2021 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Název položky
1 2 3
<br> Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Obec Mlékosrby
<br> 4
BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Název:
Sídlo: Mlékosrby 51
<br> Právní forma:
Předmět činnosti:
<br> IČ:
USC
Všeo...
Vykaz FIN.pdf
oddíl I./ 1
<br> 3639 **** 0,00 1 940 783,001 941 000,00
3639 0,00 1 891 850,003111 1 941 000,00Příjmy z prodeje pozemků
3639 0,00 38 356,002132 0,00Příjmy z pronájmu ost.nem.věcí a jejic
3639 0,00 4 100,002119 0,00Ostatní příjmy z vlastní činnosti
3639 0,00 6 477,002111 0,00Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n <.>
<br> 3632 **** 500,00 1 182,001 190,00
3632 500,00 1 182,002111 1 190,00Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3632 Pohřebnictví
<br> 3613 **** 12,00 5 143,426 524,00
3613 12,00 1 024,002132 24,00Příjmy z pronájmu ost.nem.věcí a jejic
3613 0,00 4 119,422111 6 500,00Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3613 Nebytové hospodářství
<br> 0000 **** 2 515 488,00 4 015 074,564 070 788,00
0000 70 800,00 70 800,004112 70 800,00NI př.transf.ze st.r.v rám.souh.dotv
0000 0,00 77 377,144111 77 400,00NI př.transf.ze všeob.pokl.sp.st.rozp <.>
0000 290 000,00 459 960,811511 460 000,00Daň z nemovitých věcí
0000 18 000,00 26 040,791381 29 000,00Daň z hazardních her
0000 100,00 1 360,001361 1 600,00Správní poplatky
0000 2 700,00 2 500,001341 2 700,00Poplatek ze psů
0000 101 000,00 100 700,001337 101 000,00Poplatek za komunální odpad
0000 1 050 000,00 1 765 394,171211 1 766 000,00Daň z přidané hodnoty
0000 89 188,00 39 520,001122 89 188,00Daň z příjmů práv.osob za obce
0000 350 000,00 788 916,971121 789 000,00Daň z příjmů práv.osob
0000 52 000,00 93 517,581113 95 000,00Daň z příjmu fyz.osob vybíraná srážkou
0000 3 500,00 36 051,971112 36 100,00Daň z příjmu fyz.osob placená poplatník
0000 488 200,00 552 935,131111 553 000,00Daň z příjmů fyz.osob placená plátci
0000
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Schválený
rozpočet
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 3
<br> Paragraf Položka
<br> a b
<br> Rozpočet
po změnách
<br> 2
<br> Text
<br> Ministerstvo financí ČR
schváleno č.j.111/138 224/2002
<br> Fin 2 - 12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> sestavený k
<br> 2021 12 00269140
<br> XXX XXXXX IČO:
<br> Název a sídlo vykazující jedn...
Rozvaha.pdf
Stránka : 1
<br> Rozvaha
<br> Obec Mlékosrby 5z00269140IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2021 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 7 181 883,76 0,00 7 181 883,76 5 172 547,37
<br> 6.471 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.469 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.466 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.465 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.464 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.462 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> IV.0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.053 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.043 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.069 4 600 000,00 0,00 4 600 000,00 4 600 000,00
<br> 5.068 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.067 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.063 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.062 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.061 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> III.4 600 000,00 0,00 4 600 000,00 4 600 000,00
<br> 10.036 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 9.052 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.042 3 103 080,86 0,00 3 103 080,86 1 619 321,50
<br> 7.029 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.028 1 039 295,63 1 039 295,63 0,00 0,00
<br> 5.025 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.022 1 696 264,39 974 507,00 721 757,39 625 033,39
<br> 3.021 18 991 714,91 5 525 540,70 13 466 174,21 13 879 178,21
<br> 2.032 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.031 5 127 616,30 0,00 5 127 616,30 5 258 356,03
<br> II.29 957 972,09 7 539 343,33 22 418 628,76 21 381 889,13
<br> 9.035 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.051 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.041 195 000,00 0,00 195 000,00 171 000,00
<br> 6.019 243 202,22 218 447,00 24 755,22 28 295,22
<br> 5.018 27 176,80 27 176,80 0,00 0,00
<br> 4.015 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.014 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.013 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.012 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> I.465 379,02 245 623,80 219 755,22 199 295,22
<br> 35 023 351,11 7 784 967,13 27 238 383,98 26 181 184,35
<br> 42 205 234,87 7 784 967,13 34 420 267,74 31 353 731,72
<br> Název položky
1
<br> Rozvaha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Obec Mlékosrby
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> Název:
Sídlo: Mlékosrby 51
<br> Právní forma:
Předmět činnosti:
<br> IČ:
USC
Všeobecné činnosti veřejné zprávy
<br...
Priloha.pdf
Stránka : 1
<br> Příloha
<br> Obec Mlékosrby 1z00269140IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2021 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)A.1.-A.3 <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona (TEXT)
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona (TEXT)
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona (TEXT)
<br> Sestaveno k: 31.12.2021 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Obec MlékosrbyNázev:
Sídlo: Mlékosrby 51
<br> Právní forma:
Předmět činnosti:
<br> IČ:
USC
Všeobecné činnosti veřejné zprávy
<br> 00269140Účetní jednotka:
<br> Okamžik sestavení:
<br> Příloha č.5 k vyhlášce č.410/2009 Sb <.>
<br> 11.01.2022 19:27:19
<br> Směrnice o zařazení majetku:
DDHM-028 od 1000 do 40000 Kč,ODHM-029 od 40001Kč a výše <,>
DDNM-018 od 4000 do 60000 Kč,ODNM-019 nad 60000 Kč <.>
Časové rozlišení:
Časově se nerozlišují příjmy z nebytových prostor,nájemné z pozemků,příjmy z poplatku z hrobů (nejsou členěny) a
nájemné od Svazku obcí za ( 1 Kč za rok),protože se se jedná o nízké částky neovliňující hospodaření obce <.>
U výdajů za ektřinu a plyn,bude časové rozlišení účtováno ve výši zaplacených záloh,neboť skutečné vyúčtování se od
zaplacených záloh dlouhodobě liší pouze v zanedbatelných částkách.Časové rozlišení u záloh za vodu se nebude
provádět,neboť jde o zanedbatelné částky.Transfery od okolních obcí za dojíždějící žáky škol a MŠ se nebudou časově
rozlišovat a budouúčtovány do období v kterém došlly,neboť meziroční rozdíly se liší v zanedbatelných částkách <.>
Faktury za minulé účtovací období došlé do 8.ledna budou zapsány do knihy faktur za minulé účtovací období.Faktury za
minulé období došlé po uzávěrce roku budou nákladem období ve kterém došly a nebudou časově rozlišovány <.>
<br> Beze změn
<br>
<br> Stránka : 1
<br> Příloha
<br> Obec Mlékosrby 2z00269140IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2021 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)A.4 <.>
<br> P.VI.Podmíněné závazky...
Navrh zaverecneho uctu za rok 2021.pdf
OBEC MLÉKOSRBY,IČ: 00269140
503 51 Chlumec nad Cidlinou,kraj Královéhradecký
<br> NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZA ROK 2021
<br> V souladu s § 17 odst. 2,3,6 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových  pravidlech
územních samosprávních rozpočtů v platném znění, předkládá obec Mlékosrby
návrh závěrečného účtu obce za rok 2021. Návrh závěrečného účtu obce za rok
2021 je připraven k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu každý úřední den tj <.>
středa   od   18.00   do   19.00  hodin   a   je   také   vyvěšen  na   úřední   desce   obce   a
internetových   stránkách   obce   v   sekci  Dokumenty zastupitelstva obce  od
21.05.2022 <.>
<br> Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané příslušného územního 
samosprávného celku uplatnit písemně ve lhůtě do 06.06.2022 nebo ústně při 
jeho projednávání na zasedání zastupitelstva <.>
<br> Nedílnou součástí závěrečného účtu obce jsou:
<br> 1. výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN sestavený k 31.12.2021
2. rozvaha účetní závěrky sestavená k 31.12.2021
3. výkaz zisku a ztráty sestavený k 31.12.2021
4. zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021
5. inventarizační zpráva
6. příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2021
<br>
<br> OBEC MLÉKOSRBY,IČ 00269140
503 51 Chlumec nad Cidlinou,kraj Královéhradecký
<br> 1.Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu sestavený k 31.12.2021
- v tis.Kč
<br> Schválený
rozpočet
<br> Upravený
rozpočet
<br> Plnění
k 31.12.2021
<br> Třída 1.- daňové příjmy 2 445 3 923 3 867
Třída 2. – nedaňové 
příjmy
<br>  42 67 113
<br> Třída 3. – kapitálové 
příjmy
<br> 0 1 941 1 892
<br> Třída 4. – přijaté 
transfery
<br>  71 148 148
<br> PŘÍJMY CELKEM 2 557 6 079 6 020
<br> Třída 5. – běžné výdaje 2 537 3 664 2 330
Třída 6. – kapitálové 
výdaje
<br> 1 020 3 415 1 690
<br> VÝDAJE CELKEM 3 557 7 079 4 020
<br> Saldo příjmů a výdajů 1 000 1 000 - 2 000
<br> Údaje   o   plnění   rozpočtu   příjmů,  výdajů   a   o   dalších   finančních   operacích
v plném   členění   podle   rozpočtové   skladby   jsou   obs...
Inventarizační zpráva.pdf
Inventarizační zpráva - zápis
<br>
inventarizační komise,která byla sepsána po provedení inventarizace
<br> k 31.12.2021 těmito členy:
<br>
<br>
<br> Inventarizační komise: Předseda: XXXXX XXXXXXX
<br> Členové: XXXXX XXX
<br> XXXXXX XXXXXXX
<br>
<br>
<br> Jmenovaná komise provedla fyzicky a dokladově inventuru veškerého majetku
<br> obce a porovnala s účetním stavem,který je zapsán v účetních sestavách
<br> dlouhodobého a drobného majetku k 31.12.2021.Datum zahájení inventarizace
<br> k 1.1.2022,datum ukončení 10.1.2022 <.>
<br> Komise při inventarizaci neshledala žádných rozdílů,vše souhlasí s evidencí <.>
<br> V příloze je podán návrh na vyřazení majetku,který bude předložen likvidační
<br> komisi <.>
<br>
<br>
<br> Odpovědné osoby: XXXXX XXXX – starosta obce pro majetek obce
<br> XXXXXXXX XXXXXXX – účetní obce,pokladní hotovost
<br> XXXXX XXXX – majetek obecního pohostinství
<br> XXXXX XXXX – majetek prodejny potravin
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Způsob provedení inventarizace:
<br> Inventarizace byla provedena u veškerého majetku obce,t.j.:
<br>
<br> - Dlouhodobý nehmotný majetek
<br> drobný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
<br>
<br> - Dlouhodobý hmotný majetek
<br> stavby
<br> samostatné movité věci a soubory movitých věcí
<br> drobný dlouhodobý hmotný majetek
<br> pozemky
<br> nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
<br>
<br> - Dlouhodobý finanční majetek
<br> - Pokladní hotovost a stav běžného účtu
<br> - Pohledávky
<br> - Závazky
<br>
<br>
<br> Výsledek inventarizace:
<br>
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek
<br> drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 PS 27 176,80
<br> ZAŘ.0
<br> VYŘ.0
<br> KS 27 176,80
<br>
<br> ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 PS 243 202,22
<br> ZAŘ.0
<br> VYŘ.0
<br> KS 243 202,22
<br>
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek
<br> stavby 021 PS 18 991 714,91
<br> ZAŘ.0
<br> VYŘ.0
<br> KS 18 991 714,91
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> samostatné movité věci a soubory mov.věcí 0...

Načteno

edesky.cz/d/5389261

Meta

Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Volby   Prodej   Rozpočet   Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Mlékosrby      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz