« Najít podobné dokumenty

Obec Dolní Brusnice - Pozvánka na veřejné zasedání ZO

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolní Brusnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka VZ 19.5.22.pdf (331.49 kB)
Obec Dolní Brusnice
Obecní úřad,Dolní Brusnice 17,544 72 Bílá Třemešná
<br> POZVÁNKA
NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DOLNÍ BRUSNICE
<br> Obecní úřad Dolní Brusnice v souladu s ustanovením § 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní
zřízení),v platném znění,informuje o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dolní Brusnice <,>
svolaného starostkou obce Dolní Brusnice v souladu s § 92 odst.1 zákona o obcích <.>
<br> Místo konání: Sál kulturního domu,Dolní Brusnice č.p.38
Doba konání: 19.05.2022 od 19:00 hodin
<br> PŘI DODRŽENÍ VŠECH BEZPEČNOSTNÍCH NAŘÍZENÍ A DOPORUČENÍ VLÁDY ČR
<br> Navržený program:
1) Zahájení,určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst.1 zák.o obcích) a zapisovatele
2) Schválení programu
3) Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
4) Žádost o poskytnutí finančního příspěvku Okresnímu sdružení hasičů Trutnov
5) Žádost o poskytnutí finančního příspěvku Oblastní charitě Dvůr Králové n.L <.>
6) Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na provoz Linky bezpečí,z.s <.>
7) Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na podporu Domova sv.Josefa
8) Prodej pozemku p.č.985/2 v k.ú.Dolní Brusnice
9) Závěrečný účet r.2021 a Zpráva o přezkoumání hospod.obce DB za rok 2021
10) Účetní závěrka roku 2021
12) Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č.IV-12-2018016/VB/03
13) Rozpočtové opatření č.3/2022,č.4/2022
14) Různé
<br> V Dolní Brusnici,dne 9.5.2022
<br> XXXXXXX XXXXXXXX
starostka obce
Vyvěšeno na úřední desce dne: X.5.2022
Sejmuto z úřední desky dne:
Souběžně vyvěšeno i na elektronické úřední desce

Načteno

edesky.cz/d/5389252

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolní Brusnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz