« Najít podobné dokumenty

Obec Polepy (Kolín) - Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Polepy (Kolín).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde.
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce
<br> Za kalendářní rok 2021
<br> Dílčí odběratelské porovnání ceny 230 Polepy
<br> 1.Příjemce vodného a stočného
<br> Právnická osoba plátce DPH
<br> Obchodní společnost Energie AG Kolín a.s <.>
<br> Sídlo: Orebitská 885
<br> 28002 Kolín
<br> Identifikační číslo: 47538457
<br> Statutární orgán:
<br> 2.Provozovatel uvedený v povolení k provozování
<br> Právnická osoba plátce DPH
<br> Obchodní společnost Energie AG Kolín a.s <.>
<br> Sídlo: Orebitská 885
<br> 28002 Kolín
<br> Identifikační číslo: 47538457
<br> Statutární orgán:
<br> 3.Vlastník
<br> Právnická osoba
<br> Obchodní společnost Obec Polepy
<br> Sídlo: Polepy 131
<br> 28002 Kolín
<br> Identifikační číslo: 00235644
<br> Statutární orgán:
<br> 4.IČPE související s cenou dle provozní evidence
<br> 2110-725170-00235644-1/1-47538457
<br> 2110-725170-00235644-3/1-47538457
<br>
<br> Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce
<br> Za kalendářní rok 2021 Příjemce vodného a stočného: Energie AG Kolín a.s.(IČO 47538457)
Tabulka č.1Dílčí odběratelské porovnání ceny 230 Polepy
<br> Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné
<br> Řádek Nákladové položky
Měrná
jedn <.>
<br> Voda pitná Voda odpadní
Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl
<br> 1.Materiál mil.Kč 0.400638 0.458315 -0.057677 0.499610 0.404668 0.094942
1.1 - surová voda podzemní + povrchová mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000
1.2 - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná mil.Kč 0.400212 0.442689 -0.042477 0.499610 0.399570 0.100040
1.3 - chemikálie mil.Kč 0.000426 0.015105 -0.014679 0.000000 0.004056 -0.004056
1.4 - ostatní materiál mil.Kč 0.000000 0.000521 -0.000521 0.000000 0.001042 -0.001042
2.Energie mil.Kč 0.000274 0.000000 0.000274 0.099100 0.174390 -0.075290
2.1 - elektrická energie mil.Kč 0.000274 0.000000 0.000274 0.099100 0.1743...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Polepy (Kolín)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz