« Najít podobné dokumenty

Obec Osek (Strakonice) - Veřejná vyhláška - návrh 4. aktualizace zásad územního rozvoje Jihočeského kraje

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Osek (Strakonice).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

veřejná vyhláška JČK.pdf (1.47 MB)
KRAJSKÝ ÚŘAD \\||\l\\||\\\||\\\\\\\|\\\\|\\||\|\\\|\|||\\\||\||\\\\l\\\|c\j|j
<br> JIHOČESKÝ KRAJ Odbor regionálního rozvoje,územního plánov'm' a stavebního řádu
<br> Oddělení územního plánování OBECNÍ ÚŘAD 075— '
<br> U Zimního stadionu 1952/2 O S E K,okr.Strakonice
<br> 370 76 Ceské Budějovice a __ ______ _ '
<br>.Dom dňa.: _f__»_f/__» ggg; '.' Váš dopis zn.: %u M/ Ze dne: čís 1 jit?/M;?Zézw M _z/zm —_ Naše č.j.: KUJCK 34703/2022 _ '— Sp.zn.: OREG 34703/2022/dare so "Wm“—.ÁL.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Dle rozdělovníku Vyřizuje: Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX Telefon: XXX XXX XXX E-mail: rezabkova©kraj-jihocesky.cz Datum: X.4.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> DORUČENÍ NÁVRHU 4.AKTUALIZACE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE JIHOCESKEHO KRAJE
<br> A
<br> OZNÁMENÍ O VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ NÁVRHU 4.AKTUALIZACE ZASAD UZEMNIHO ROZVOJE JIHOCESKEHO KRAJE
<br> Krajský úřad Jihočeského kraje,Odbor regionálního rozvoje,územního plánování a stavebního řádu (dále též jen „krajský úřad“),jako příslušný orgán územního plánování podle 5 7 odst.1 písm.a) zákona č.183/2006 Sb <.>,O územním plánování a stavebním řádu,v platném znění (dále jen „stavební zákon“),v souladu s ustanovením š 39 odst.1 stavebního zákona oznamuje,že byl zpracován návrh 4.aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje (dále též jen „4.aktualizace“),pro veřejné projednání <.>
<br> S ohledem na skutečnost,že vzhledem k rozsahu návrhu 4.aktualizace ji není možno celou zveřejnit na klasické úřední desce,je kompletní dokumentace návrhu 4.aktualizace včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území v elektronické formě v souladu s ustanovením g 172 odst.2 správního řádu zveřejněna na https://qeoporta|.kraj-iihocesky.qov.cz/porta|/uzemni—pIanovani/iihoceskv-krai/zasadv-uzemnihO-rozvoie- iihoceskehO-kraie/4aktualizace-zur <.>
<br> V tištěné podobě je návrh 4.aktualizace k dispozici a je dO něj možno nahlédnout na Krajském úřadě Jihočeského kraje,Odboru regionálního rozvoje,územního plánování a stavebního řádu,Oddělení úzernního plánování ...

Načteno

edesky.cz/d/5388977

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Osek (Strakonice)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz