« Najít podobné dokumenty

Obec Písečná (Frýdek-Místek) - Usnesení č. 29 z jednání Zastupitelstva obce Písečná dne 11. 4. 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Písečná (Frýdek-Místek).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení č. 29 (218,38 kB)
Obec Písečná
<br> Usnesení č.29 z jednání Zastupitelstva obce Písečná
<br> ze dne 11.4.2022
<br>
<br>
<br> Zastupitelstvo obce Písečná
<br>
<br> 1.Schvaluje
<br>
<br> 29/1 program jednání
<br> 29/2 návrhovou komisi: p.Pavlusová,Ing.Byrtusová,p.Benek
<br> 29/3 ověřovatele zápisu: Ing.Sikora,Ing.Byrtus
<br> 29/4 plnění usnesení č.27 ze dne 14.2.2022
<br> 29/5 plnění usnesení č.28 ze dne 9.3.2022
<br> 29/6 hodnocení zadávacího řízení na zhotovitele stavby „Rozšíření vodovodní sítě v obci Písečná <,>
<br> I.etapa“ a schvaluje Smlouvu o dílo se společností VODOSTAV OSTRAVA,s.r.o <.>,IČO
<br> 46577319,se sídlem Gorkého 28,702 00 Ostrava
<br> 29/7 podmínky zadávacího řízení na výběr projektanta akce „Zpracování projektové dokumentace
<br> pro dostavbu a rozšíření oddílné splaškové kanalizace v obci Písečná“
<br> 29/8 vyhlášení nového výběrového řízení na dodavatele služeb v oblasti odpadového hospodářství
<br> – „Sběr,přeprava a odstraňování odpadu – obec Písečná“
<br> 29/9 zpracování podkladů a žádosti o dotaci v programu EFEKT III – NPO Výzva č.1/2022 na
<br> „Rekonstrukci veřejného osvětlení“ s firmou Lighting Projects Consulting s.r.o <.>,IČO
<br> 61062057,Karlovarská 1104/14,161 00 Praha 6
<br> 29/10 Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo „Přípojka NN,veřejné osvětlení,komunikace,zpevněná
<br> plocha – Sportovně relaxační park Písečná“ se společností GOJAS alfa,s.r.o <.>,IČO 08858454 <,>
<br> se sídlem Vendryně 52,739 94
<br> 29/11 Smlouvu o právu provést stavbu s p.Lenkou Bazgierovou,trv.bytem Palackého 430,Třinec
<br> - Lyžbice,739 61
<br> 29/12 Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrských sítí s Ing.Jakubem Cieslarem,bytem Písečná 37
<br> 29/13 Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti č.IP-12-8028497/03 se společností ČEZ
<br> Distribuce a.s <.>,se sídlem Teplická 874/8,Děčín IV – Podmokly,405 02
<br> 29/14 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské
<br> sítě,se společností HoralNET s.r.o <.>,IČO 02649586,se sídlem Nádražní 5...

Načteno

edesky.cz/d/5388956

Meta

EIA   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Písečná (Frýdek-Místek)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz