« Najít podobné dokumenty

Obec Přílepy (Rakovník) - POZVÁNKA na veřejné jednání Zastupitelstva Obce Přílepy dne 25.5.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Přílepy (Rakovník).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

POZVÁNKA na veřejné jednání Zastupitelstva Obce Přílepy dne 25.5.2022 ►►►
O B E C N Í Ú Ř A D P Ř Í L E P Y
Přílepy č.p.46,PSČ 270 01
<br>
<br> Obecní úřad Přílepy podle § 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb.o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších
předpisů (dále XXX XXXXX o obcích) informuje o místě,době a navrženém programu připravovaného zasedání
zastupitelstva obce.Starostka obce svolala dle § 92 odst.1 zákona o obcích zasedání zastupitelstva obce <.>
<br>
<br> P O Z V Á N K A
<br>
<br>
Ve středu dne 25.5.2022
se koná od 18.30 hodin
<br> v budově čp.2 Přílepy,PSČ 270 01 „Přílepská hospoda U HAVLŮ“
<br>
<br> VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE PŘÍLEPY
<br>
<br> Navržený PROGRAM :
1.zahájení,určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele <,>
návrh programu – schválení (případně doplnění) programu
2.informace z OÚ Přílepy: spisová agenda – pošta doručená,…
3.podklady k usnesení zastupitelstva ze dne 25.5.2022:
Usnesení č.025/2022:„Závěrečný účet Obce Přílepy za rok 2021“
Usnesení č.026/2022: účetní závěrka Obce Přílepy za období od 1.1.2021 do 31.12.2021
4.financování – finanční záležitosti ( hospodaření obce Přílepy,plnění rozpočtu k 30.4.2022 ….)
5.diskuze a různé:
-Volby do zastupitelstva Obce Přílepy v září 2022
-Nakládání s odpady v k.ú.Přílepy
-Plánované projekty obce Přílepy
-Informace VSOR a společnosti RAVOS spol.s.r.o.– voda a kanalizace – vodné a stočné
-Kulturní a společenské akce v roce 2022
-Aktivity spolků a občanů obce Přílepy: spolková činnost,brigádní činnost při zvelebování obce… <.>
-Vodní nádrž Senomaty
-Veřejná doprava
<br>
Zasedání Zastupitelstva Obce Přílepy je veřejné,k účasti jsou zváni všichni občané <.>
<br>
<br>
XXXXX XXXXXXXXXXXX,starostka obce Přílepy
<br>
<br> vyvěšeno dne: 17.5.2022 sejmuto dne: 26.5.2022

Načteno

edesky.cz/d/5388811

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Přílepy (Rakovník)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz