« Najít podobné dokumenty

Obec Běrunice - Oznámení záměru

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Běrunice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ade771a7f25b4497b6993a833700cc4c.pdf (622.51 kB)
Zborovská 11 150 21 Praha 5 tel.: 257 280 207 brothankova@kr-s.cz www.kr-stredocesky.cz
<br>
<br>
<br>
<br> O Z N Á M E N Í Z Á M Ě R U
<br>
Na základě souhlasu Rady Středočeského kraje usnesením č.018-16/2022/RK ze dne
<br> 21.4.2022 a dle ustanovení § 18 odst.1 zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích (krajské
<br> zřízení),v platném znění,oznamuje Středočeský kraj následující záměr :
<br>
<br>
bezúplatně převést pozemky
<br>
<br>
<br> p.č.473/9 o výměře 92 m2 – ostatní plocha
<br> p.č.473/10 o výměře 4 m2 – ostatní plocha
<br> vzniklé geometrickým plánem č.296-7/2020 z pozemku p.č.473/3 zapsaného v
<br> katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,Katastrálního
<br> pracoviště Nymburk na LV 582 pro obec a katastrální území Běrunice
<br> p.č.492/4 o výměře 579 m2 – ostatní plocha
<br> p.č.492/5 o výměře 76 m2 – ostatní plocha
<br> p.č.492/6 o výměře 89 m2 – ostatní plocha
<br> p.č.492/7 o výměře 125 m2 – ostatní plocha
<br> p.č.492/8 o výměře 4 m2 – ostatní plocha
<br> p.č.492/9 o výměře 45 m2 – ostatní plocha
<br> vzniklé geometrickým plánem č.296-7/2020 z pozemku p.č.492/1 zapsaného v
<br> katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,Katastrálního
<br> pracoviště Nymburk na LV 582 pro obec a katastrální území Běrunice
<br> p.č.492/2 o výměře 328 m2 – ostatní plocha
<br> vzniklý geometrickým plánem č.296-7/2020 z pozemků p.č.492/1 a p.č.492/2
<br> zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj <,>
<br> Katastrálního pracoviště Nymburk na LV 582 pro obec a katastrální území Běrunice
<br> p.č.492/3 o výměře 478 m2 – ostatní plocha
<br> vzniklý geometrickým plánem č.296-7/2020 z pozemků p.č.492/3 a p.č.492/1
<br> zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj <,>
<br> Katastrálního pracoviště Nymburk na LV 582 pro obec a katastrální území Běrunice
<br> p.č.534/5 o výměře 90 m2 – ostatní plocha
<br> vzniklý geometrickým plánem č.296-7/2020 z pozemků p.č.534/1 zapsaného v
<br>...

Načteno

edesky.cz/d/5388804

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Běrunice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz