« Najít podobné dokumenty

Obec Běrunice - Oznámení záměru

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Běrunice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ade771a7f25b4497b6993a833700cc4c.pdf (622.51 kB)
Zborovská 11 150 21 Praha 5 tel.: 257 280 207 brothankova@kr-s.cz www.kr-stredocesky.cz
<br>
<br>
<br>
<br> O Z N Á M E N Í Z Á M Ě R U
<br>
Na základě souhlasu Rady Středočeského kraje usnesením č.018-16/2022/RK ze dne
<br> 21.4.2022 a dle ustanovení § 18 odst.1 zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích (krajské
<br> zřízení),v platném znění,oznamuje Středočeský kraj následující záměr :
<br>
<br>
bezúplatně převést pozemky
<br>
<br>
<br> p.č.473/9 o výměře 92 m2 – ostatní plocha
<br> p.č.473/10 o výměře 4 m2 – ostatní plocha
<br> vzniklé geometrickým plánem č.296-7/2020 z pozemku p.č.473/3 zapsaného v
<br> katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,Katastrálního
<br> pracoviště Nymburk na LV 582 pro obec a katastrální území Běrunice
<br> p.č.492/4 o výměře 579 m2 – ostatní plocha
<br> p.č.492/5 o výměře 76 m2 – ostatní plocha
<br> p.č.492/6 o výměře 89 m2 – ostatní plocha
<br> p.č.492/7 o výměře 125 m2 – ostatní plocha
<br> p.č.492/8 o výměře 4 m2 – ostatní plocha
<br> p.č.492/9 o výměře 45 m2 – ostatní plocha
<br> vzniklé geometrickým plánem č.296-7/2020 z pozemku p.č.492/1 zapsaného v
<br> katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,Katastrálního
<br> pracoviště Nymburk na LV 582 pro obec a katastrální území Běrunice
<br> p.č.492/2 o výměře 328 m2 – ostatní plocha
<br> vzniklý geometrickým plánem č.296-7/2020 z pozemků p.č.492/1 a p.č.492/2
<br> zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj <,>
<br> Katastrálního pracoviště Nymburk na LV 582 pro obec a katastrální území Běrunice
<br> p.č.492/3 o výměře 478 m2 – ostatní plocha
<br> vzniklý geometrickým plánem č.296-7/2020 z pozemků p.č.492/3 a p.č.492/1
<br> zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj <,>
<br> Katastrálního pracoviště Nymburk na LV 582 pro obec a katastrální území Běrunice
<br> p.č.534/5 o výměře 90 m2 – ostatní plocha
<br> vzniklý geometrickým plánem č.296-7/2020 z pozemků p.č.534/1 zapsaného v
<br>...

Načteno

edesky.cz/d/5388804

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Běrunice
16. 08. 2022
12. 08. 2022
10. 08. 2022
07. 08. 2022
04. 08. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Běrunice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz