« Najít podobné dokumenty

Obec Lipec - Přezkoumání hospodaření za rok 2021.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lipec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Přezkoumání hospodaření za rok 2021.pdf
ODBOR lNTERNÍHO AUDITU A KONTROLY Zborovská 1 1 150 21 Praha 5
<br> Krajský úřad Středočeského kraie
<br> Čj.: 002226/2022/KUSK SpZn: SZ_076743/2021/KUSK
<br> Stejnopis č.2
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> LIPEC IČ: 00473715 za rok 2021
<br> Přezkoumání hospodaření obce Lipec za rok 2021 bylo zahájeno dne 05.01.2022 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo dne: ' 10.3.2022
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
<br> č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Přezkoumávané období:
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle obce:
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
<br> - kontroloři:
<br> Zástupci obce:
<br> 01.01.2021 - 31.12.2021
<br> Lipec Lipec 83 281 26 Týnec nad Labem
<br> Bc.XXXXX XXXXXXXXXXXX Bc.XXXX XXXXXXX
<br> XXXXX XXXXXXXX - účetní
<br> Pověření kpřezkoumání podle © X odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,5 4 a & 6 zákona č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.Stěpánka Dvořáková Týcová
<br> dne 28.7.2021 pod č.j.095448/2021/KUSK <.>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.© 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,ato:
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> - finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> - náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> - peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo ...

Načteno

edesky.cz/d/5388756

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Lipec
24. 06. 2022
24. 06. 2022
20. 06. 2022
20. 06. 2022
17. 06. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Lipec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz