« Najít podobné dokumenty

Obec Lipec - Údaje o poskytnutých garancích 2021.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lipec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Údaje o poskytnutých garancích 2021.pdf
Licence: DXRP XCRGUGXA / GYA (01012021 / 01012021)
<br> ÚDAJE O POSKYTNUTÝCH GARANCÍCH
územní samosprávné celky,svazky obcí,regionální rady
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2021
IČO: 00473715
Název: Obec Lipec
<br> Kontakt na odpovědnou osobu jednotky / dotčené osoby
<br> Jméno a příjmení: XXXXX XXXXXXXX Telefon: XXXXXXXXX E-mail: info@lipec.cz
<br> Sestavené k rozvahovému dni 31.prosinci 2021
<br> Sídlo účetní jednotky Místo podnikání
<br> ulice,č.p.čp.83 ulice,č.p <.>
<br> obec Lipec obec
<br> PSČ,pošta 281 26 Týnec nad Labem PSČ,pošta
<br> Údaje o organizaci Předmět podnikání
<br> identifikační
číslo
<br> 00473715 hlavní
činnost
<br> právní
forma
<br> ÚSC vedlejší
činnost
<br> zřizovatel CZ-NACE
<br> Kontaktní údaje Razítko účetní jednotky
<br> telefon 321 789 260
<br> fax
<br> e-mail info@lipec.cz
<br> WWW
stránky
<br> Osoba odpovědná za účetnictví Statutární zástupce
<br> XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXX
<br> Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů
<br> Podpisový záznam
statutárního orgánu
<br> Okamžik sestavení (datum,čas): 12.03.2022,22h 5m50s
<br> 12.03.2022 22h 5m50s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 2
<br>
<br> Licence: DXRP XCRGUGXA / GYA (01012021 / 01012021)
<br> Údaje k poskytnutým garancím jednorázovým
<br> Údaje k poskytnutým garancím ostatním
* Konec sestavy *
<br> 12.03.2022 22h 5m50s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 2 / 2

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Lipec
01. 07. 2022
30. 06. 2022
24. 06. 2022
24. 06. 2022
20. 06. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Lipec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz