« Najít podobné dokumenty

Obec Lipec - Výkaz ZZ 2021.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lipec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výkaz ZZ 2021.pdf
Licence: DXRP XCRGUVXA / VYA (22072021 / 01012021)
<br> VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
<br> (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2021
IČO: 00473715
Název: Obec Lipec 
<br> Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021
<br> Sídlo účetní jednotky Místo podnikání
<br> ulice, č.p.čp. 83 ulice, č.p <.>
<br> obec Lipec obec
<br> PSČ, pošta 281 26  Týnec nad Labem PSČ, pošta
<br> Údaje o organizaci Předmět podnikání
<br> identifikační číslo 00473715 hlavní činnost
<br> právní forma ÚSC vedlejší činnost
<br> zřizovatel CZ-NACE
<br> Kontaktní údaje Razítko účetní jednotky
<br> telefon 321 789 260
<br> fax
<br> e-mail info@lipec.cz
<br> WWW stránky
<br> Osoba odpovědná za účetnictví Statutární zástupce
<br> Iveta Špinková Josef Havrda
<br> Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů
<br> Podpisový záznam statutárního
orgánu
<br> Okamžik sestavení (datum, čas): 12.03.2022, 22h 2m51s
<br> 12.03.2022 22h 2m51s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 4
<br>
<br> Licence: DXRP XCRGUVXA / VYA (22072021 / 01012021)
<br> Číslo Syntetický Běžné období Minulé období
<br> položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> 1 2 3 4
<br> A.Náklady celkem 2 399 491,50    2 375 771,57   
<br> I.Náklady z činnosti 2 376 011,50    2 333 511,57   
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 90 327,32    101 815,68   
<br> 2.Spotřeba energie 502 111 312,19    111 833,58   
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503        
<br> 4.Prodané zboží 504        
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506        
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507        
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508        
<br> 8.Opravy a udržování 511 61 801,94    217 328,48   
<br> 9.Cestovné 512        
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513 3 935,00    8 562,00   
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516        
<br> 12.Ostatní služby 518 ...

Načteno

edesky.cz/d/5388751

Meta

Prodej   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Lipec
01. 07. 2022
30. 06. 2022
24. 06. 2022
24. 06. 2022
20. 06. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Lipec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz