« Najít podobné dokumenty

Obec Lipec - Příloha 2021.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lipec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha 2021.pdf
Licence: DXRP XCRGUPXA / PYA (23072021 / 01012021)
<br> PŘÍLOHA
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady
<br> (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2021
IČO: 00473715
Název: Obec Lipec 
<br> Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021
<br> Sídlo účetní jednotky Místo podnikání
<br> ulice, č.p.čp. 83 ulice, č.p <.>
<br> obec Lipec obec
<br> PSČ, pošta 281 26  Týnec nad Labem PSČ, pošta
<br> Údaje o organizaci Předmět podnikání
<br> identifikační číslo 00473715 hlavní činnost
<br> právní forma ÚSC vedlejší činnost
<br> zřizovatel CZ-NACE
<br> Kontaktní údaje Razítko účetní jednotky
<br> telefon 321 789 260
<br> fax
<br> e-mail info@lipec.cz
<br> WWW stránky
<br> Osoba odpovědná za účetnictví Statutární zástupce
<br> Iveta Špinková Josef Havrda
<br> Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů
<br> Podpisový záznam statutárního
orgánu
<br> Okamžik sestavení (datum, čas): 12.03.2022, 22h 1m50s
<br> 12.03.2022 22h 1m50s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 15
<br>
<br> Licence: DXRP XCRGUPXA / PYA (23072021 / 01012021)
<br> A.1.Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nepředpokládá ukončení své činnosti <.>
<br> A.2.Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Došlo k drobným změnám účetních předpisů. Změny, ale nemají dopad na vedení účetnictví. Účetní postupy organizace se oproti předchozímu období nemění <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka užívá rovnoměrný způsob odpisování majetku <.>
<br> 12.03.2022 22h 1m50s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 2 / 15
<br>
<br> Licence: DXRP XCRGUPXA / PYA (23072021 / 01012021)
<br> A.4.Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> Číslo Podrozvahový ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> položky Název položky účet BĚŽNÉ MINULÉ
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 8 752,25  8 752,25 
<br> 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901    
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný ma...

Načteno

edesky.cz/d/5388668

Meta

Prodej   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Lipec
01. 07. 2022
30. 06. 2022
24. 06. 2022
24. 06. 2022
20. 06. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Lipec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz