« Najít podobné dokumenty

Obec Lipec - Rozvaha 2021.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lipec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozvaha 2021.pdf
Licence: DXRP XCRGURXA / RYA (22072021 / 01012021)
<br> ROZVAHA
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
<br> (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2021
IČO: 00473715
Název: Obec Lipec 
<br> Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021
<br> Sídlo účetní jednotky Místo podnikání
<br> ulice, č.p.čp. 83 ulice, č.p <.>
<br> obec Lipec obec
<br> PSČ, pošta 281 26  Týnec nad Labem PSČ, pošta
<br> Údaje o organizaci Předmět podnikání
<br> identifikační číslo 00473715 hlavní činnost
<br> právní forma ÚSC vedlejší činnost
<br> zřizovatel CZ-NACE
<br> Kontaktní údaje Razítko účetní jednotky
<br> telefon 321 789 260
<br> fax
<br> e-mail info@lipec.cz
<br> WWW stránky
<br> Osoba odpovědná za účetnictví Statutární zástupce
<br> Iveta Špinková Josef Havrda
<br> Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů
<br> Podpisový záznam statutárního
orgánu
<br> Okamžik sestavení (datum, čas): 12.03.2022, 22h 0m16s
<br> 12.03.2022 22h 0m16s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 6
<br>
<br> Licence: DXRP XCRGURXA / RYA (22072021 / 01012021)
<br> Období
<br> Číslo Syntetický Běžné Minulé
<br> položky Název položky účet Brutto Korekce Netto
<br> AKTIVA CELKEM 25 175 204,77  6 033 622,16  19 141 582,61  15 618 138,05 
<br> A.Stálá aktiva 15 514 320,74  6 033 622,16  9 480 698,58  7 703 913,08 
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek 124 309,40  116 614,40  7 695,00  12 819,00 
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012        
<br> 2.Software 013        
<br> 3.Ocenitelná práva 014        
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015        
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 49 429,40  49 429,40     
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 74 880,00  67 185,00  7 695,00  12 819,00 
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041        
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051        
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji 035        
<br> ...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Lipec
03. 08. 2022
03. 08. 2022
01. 08. 2022
28. 07. 2022
28. 07. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Lipec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz