« Najít podobné dokumenty

Obec Velenice (Česká Lípa) - Zpráva o hospodaření obce za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Velenice (Česká Lípa).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o hospodaření obce za rok 2021
odbor kontroly
<br>
T +420 485 226 605 E jana.folprechtova@kraj-lbc.cz
<br>
<br>
Liberecký kraj
<br> U Jezu 642/2a,461 80 Liberec 2
<br> Datová schránka: c5kbvkw
<br> www.kraj-lbc.cz
<br> IČO 70891508
<br> DIČ CZ70891508
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Č.j.: LK-0217/21/Fol
<br>
<br> Z P R Á V A
<br> o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> obce Velenice,IČO 00673072,za rok 2021
<br>
<br>
<br>
Přezkoumání hospodaření obce Velenice za rok 2021 ve smyslu ustanovení § 42 zákona
<br> č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
<br> č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
<br> a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů,bylo zahájeno doručením
<br> oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření dne 17.8.2021 <.>
<br>
<br> Přezkoumané období od 1.1.2021 do 31.12.2021 <.>
<br> 1.Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na obecním úřadu dne 25.8.2021 <.>
2.Závěrečné přezkoumání bylo vykonáno na obecním úřadu dne 20.4.2022 <.>
<br>
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> Bc.XXXX XXXXXXXXXXXX,kontrolor pověřený řízením přezkoumání,ev.č.1003 <.>
<br>
<br> Pověření k výkonu přezkoumání podle § 5 zákona č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších
<br> předpisů a § 4 zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole,ve znění pozdějších předpisů,vydal
<br> Mgr.XXXX XXXXXX,ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje,pod č.j.: LK-0217/21/Fol dne
<br> 13.8.2021 <.>
<br>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Poslední kontrolní úkon před vyhotovením zprávy byl proveden dne 20.4.2022 <.>
<br> Popis úkonu: seznámení starostky obce s výsledky kontroly <.>
<br>
<br> Při přezkoumání byla přítomna: XXXXX XXXXXXXX - starostka obce <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> - 2 -
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst.1 a 2
<br> zákona č.420/2004 Sb <.>,posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona <.>
<br> Oblasti,které byly předmětem přezkoumání hospodaření v...

Načteno

edesky.cz/d/5388662

Meta

Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Velenice (Česká Lípa)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz