« Najít podobné dokumenty

Obec Velenice (Česká Lípa) - Návrh závěrečného účtu za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Velenice (Česká Lípa).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh závěrečného účtu za rok 2021
NÁVRH - Závěrečný účet za rok 2021
Obec Velenice
<br> 31.12.2021Sestavený ke dni
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> Údaje o organizaci
<br> Název
Adresa
<br> IČO
Právní forma
<br> Obec Velenice
Velenice 148
470 02
<br> 00673072
Obec
<br> Kontaktní údaje
<br> Telefon 724185078
E-mail ou-velenice@c-box.cz
<br> dle ustanovení § 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
<br> k projednání a schválení na ZO
<br> Doplňující údaje
<br> Plnění rozpočtu dle tříd 1
<br> Majetek 4
<br> Měsíční stav finančních prostředků 5
<br> Porovnání příjmů a výdajů 6
<br> Porovnání plnění sdílených daní 7
<br> Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu 8
<br> Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně 9
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hodpodaření 10
<br> Strana
<br>
<br> Obec Velenice,IČO 00673072 KEO4 1.10.0 UR011
<br> Plnění rozpočtu dle tříd
<br> Bez návrhu rozpočtových změn
<br> 12/2021Za období:
<br> Příjmy
<br> Skutečnost
Rozpočet
<br> schválený1Třída %DAŇOVÉ PŘÍJMY
Rozpočet
upravený % Rozdíl
<br> 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 429 118,83 643 808,00 393 808,0066,65 108,97 -35 310,83
<br> 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 28 296,45 9 800,00 18 800,00288,74 150,51 -9 496,45
<br> 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 73 420,87 61 000,00 61 400,00120,36 119,58 -12 020,87
<br> 1121 Daň z příjmů právnických osob 619 274,18 380 000,00 520 000,00162,97 119,09 -99 274,18
<br> 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 21 280,00 70 000,00 21 280,0030,40 100,00 0,00
<br> 1211 Daň z přidané hodnoty 1 386 714,39 1 270 000,00 1 373 000,00109,19 101,00 -13 714,39
<br> 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 1 752,00 0,00 1 752,000,00 100,00 0,00
<br> 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 75 600,00 70 000,00 74 000,00108,00 102,16 -1 600,00
<br> 1341 Poplatek ze psů 5 950,00 2 500,00 5 650,00238,00 105,31 -300,00
<br> 1361 Správní poplatky 600,00 500,00 600,0...

Načteno

edesky.cz/d/5388661

Meta

Prodej   Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Velenice (Česká Lípa)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz