« Najít podobné dokumenty

Obec Radotín - Návrh cílů a opatření střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Lipensku pro roky 2023 -…

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Radotín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

navrh_cilu_a_opatreni_PS_Seniori_a_ZP (1).pdf [0,07 MB]
Pracovní skupina Senioři a osoby se zdravotním postižením
<br> Přehled cílů a opatření
<br> Cíl č.1 Zajištění ambulantních a terénních forem sociálních služeb pro
osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku,chronického
onemocnění nebo zdravotního postižení,jejichž situace vyžaduje
pomoc jiné fyzické osoby
<br> Opatření 1.1 Zachování a rozvoj pečovatelské služby na území ORP Lipník nad
Bečvou
<br> Opatření 1.2 Zachování a rozvoj osobní asistence na území ORP Lipník nad Bečvou
Cíl č.2 Zajištění ambulantní služby pro osoby se sníženou soběstačností z
<br> důvodu věku nebo chronického duševního onemocnění a jejichž
situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby
<br> Opatření 2 Zvyšování kvality poskytování sociální služby denní stacionář pro osoby <,>
které mají sníženou samostatnost,zejména z důvodu věku a
chronického duševního onemocnění na území ORP Lipník nad Bečvou <.>
<br> Cíl č.1 Zajištění ambulantních a terénních forem
sociálních služeb pro osoby se sníženou
soběstačností z důvodu věku,chronického
onemocnění nebo zdravotního postižení,jejichž
situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby <.>
<br> Opatření č.1.1 Zachování a rozvoj pečovatelské služby na území
ORP Lipník nad Bečvou
<br> Charakteristika opatření Opatření je zaměřeno na podporu zachování a příp <.>
rozšíření terénní pečovatelské služby na území ORP
Lipník nad Bečvou <.>
<br> Předpokládaný dopad opatření Pečovatelská služba poskytuje sociální službu
potřebným lidem v jejich životních podmínkách,tzn <.>
podporovat jejich soběstačnost v péči o svoji osobu a
zájmy a pomoci jim zajistit chod domácnosti,pokud
to jejich zdravotní stav nebo konkrétní životní situace
vyžaduje a dovolí <.>
Cílem pečovatelské služby je umožnit uživatelům žít
co nejdéle v přirozeném domácím prostředí dle
svého přání a zachovat či zvyšovat kvalitu jejich
života <.>
<br> Aktivity vedoucí k naplnění
opatření
<br>  Propagace služby
 vícezdrojového financování služby
 zachování stávajícího rozsahu služby
 rozšíření služb...
navrh_cilu_a_opatreni_PS_Rodina_deti_mladez (2).pdf [0,10 MB]
Pracovní skupina Rodina,děti a mládež
<br> Přehled cílů a opatření
<br>
Cíl č.1 Zajištění sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi,u
<br> kterých je ohrožen vývoj v důsledku dopadů dlouhodobě krizové
sociální situace,kterou rodiče nedokáží XXXX XXX pomoci překonat <,>
a u kterých existují další rizika ohrožení vývoje
<br> Opatření 1 Zachování a rozvoj sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi na
území SO ORP Lipník
<br> Cíl č.2 Zajištění sociálně aktivizačních a terapeutických služeb pro rodiny
s dětmi,u kterých je ohrožen vývoj v důsledku dopadů dlouhodobě
krizové sociální situace,kterou rodiče nedokáží XXXX XXX pomoci
překonat,a u kterých existují další rizika ohrožení vývoje
<br> Opatření 2 Podpora rozvoje Centra pomoci pro rodiny (v péči orgánu sociálně-
právní ochrany dětí)
<br> Cíl č.3 Snížení výskytu sociálně patologických jevů aktivitami zaměřenými
na děti,rodinu a mládež
<br> Opatření 3 Zajištění sociálně aktivizačních a terapeutických služeb pro rodiny
s dětmi,u kterých je ohrožen vývoj v důsledku dopadů dlouhodobě
krizové sociální situace,kterou rodiče nedokáží XXXX XXX pomoci
překonat,a u kterých existují další rizika ohrožení vývoje
<br> Cíl č.4 Poskytování odborného poradenství
Opatření 4 Zachování Centra pomoci a bezpečí (KAPPA – HELP,z.s.)
Cíl č.5 Zajištění rozvoje terénní a ambulantní služby raná péče
Opatření 5 Podpora rozvoje sociální služby raná péče
<br> Cíl č.1
Zajištění sociálně aktivizačních služeb pro rodiny
s dětmi,u kterých je ohrožen vývoj v důsledku
dopadů dlouhodobě krizové sociální situace <,>
kterou rodiče nedokáží XXXX XXX pomoci
překonat,a u kterých existují další rizika ohrožení
vývoje.Aktivní a účinná terénní sociální práce
zaměřená na rodiny s dětmi V ORP Lipník nad
Bečvou
<br> Opatření č.1
Zachování a rozvoj sociálně aktivizačních služeb
pro rodiny s dětmi na území ORP Lipník nad
Bečvou <.>
<br>
<br> Charakteristika opatření Poskytování sociálně aktivizačních služeb dle § 65
zákona č.108/2006 Sb.o sociálních sl...
navrh_cilu_a_opatreni_-_spolecne_pro_obe_pracovni_skupiny (1).pdf [0,10 MB]
Společné cíle a opatření
<br> Přehled cílů a opatření
<br> Cíl č.1 Odborné sociální poradenství pro lidi,kteří se ocitají v krizové
situaci z důvodu blízkosti smrti (nemocní,umírající,jejich blízcí <,>
pozůstalí)
<br> Opatření 1 Rozšíření stávající služby domácí hospicové péče poskytované
Charitou Hranice o odborné sociální poradenství zaměřeného na
pomoc lidem,kteří se ocitají v krizové situaci z důvodu blízkosti
smrti
<br> Cíl č.2 Zachování a rozvoj sociální rehabilitace pro osoby s duševním
onemocněním a osoby s poruchou autistického spektra
<br> Opatření 2.1 Zachování a rozvoj sociální rehabilitace v terénní formě
Opatření 2.2 Podpora rozvoje služby sociální rehabilitace pro osoby s poruchou
<br> autistického spektra
Cíl.č.3 Zajištění služby terénních programů pro osoby žijící v sociálně
<br> vyloučených lokalitách,osoby nacházející se v tíživé životní
(sociální) situaci,která je ohrožuje vyloučením nebo vylučuje
z běžné společnosti
<br> Opatření 3.1 Zachování a rozvoj služby terénních programů na území ORP Lipník
nad Bečvou
<br> Opatření 3.2 Zachování s rozvoj služby terénních programů na území ORP Lipník
nad Bečvou pro uživatele nealkoholových návykových látek
<br> Cíl č.4 Zajištění služby azylový dům pro rodiny s dětmi,osamělé rodiče a
jednotlivce ohrožené sociálním vyloučením; zajištění služby
sociální rehabilitace uživatelům služby azylový dům
<br> Opatření 4.1 Zachování a zkvalitňování provozu Azylových domů Venedik č.1426 a
č.1427,Lipník nad Bečvou,navazující bydlení
<br> Opatření 4.2 Zajištění služby Sociální rehabilitace uživatelům azylových domů
<br> Cíl č.1 Odborné sociální poradenství pro lidi,kteří se
ocitají v krizové situaci z důvodu blízkosti smrti
(nemocní,umírající,jejich blízcí,pozůstalí)
<br> Opatření č.1 Rozšíření stávající služby domácí hospicové
péče poskytované Charitou Hranice o odborné
sociální poradenství zaměřeného na pomoc
lidem,kteří se ocitají v krizové situaci z důvodu
blízkosti smrti
<br> Charakteristika opatření Opatření je z...

Načteno

edesky.cz/d/5388659

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Radotín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz