« Najít podobné dokumenty

Obec Semněvice - Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 3.6.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Semněvice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o VZ 3 6 2022
Obec Semněvice
<br> Starosta obce
Semněvice 34,346 01 Horšovský Týn,DIČ CZ00253715
tel.379 493 138,e-mail: semnevice@arcom.cz,datová schránka: 265a65b
<br> ________________________________________________________________________________
<br>
OZNÁMENÍ
<br>
V souladu s ust.§92 odst.1 zákona č.128/2000 Sb.o obcích ve znění pozdějších předpisů
<br>
<br>
svolává starosta obce
<br> zasedání zastupitelstva obce Semněvice <,>
<br>
které se bude konat
<br>
v pátek 3.6.2022 od 19.00hod.v KD Semněvice
<br> v malém sále <.>
<br>
Zasedání zastupitelstva obce Semněvice je veřejné <.>
<br>
<br>
Navržený program jednání:
<br>
1.Zahájení
<br> 2.Schválení programu jednání ZO
<br> 3.Zpráva ověřovatelů zápisu z jednání ZO ze dne 10.3.2022
<br> 4.Volba ověřovatelů zápisu z dnešního jednání ZO ze dne 3.6.2022
<br> 5.Kontrola plnění Usnesení z jednání ZO ze dne 3.6.2022
<br> 6.Závěrečný účet obce a zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2021
<br> 7.Účetní závěrka obce za rok 2021
<br> 8.Rozpočtové změny č.1,2
<br> 9.Navýšení ceny na výměnu oken v obecní nemovitosti č.p.38 v Semněvicích
<br> 10.Vstup do honebního společenstva
<br> 11.Prodej pozemku č.1482 v k.ú.Semněvice
<br> 12.Žádost od Lenky Vořechovské o koupi části pozemku č.258/15 v k.ú.Pocinovice
<br> u Semněvic
<br> 13.Žádost od Josefa Czechaczka o pronájem stodoly na p.č.5/3 a přilehlé zahrady na
<br> p.č.55 v k.ú.Semněvice
<br> 14.Žádost od Kateřiny Hajsové na odkoupení pozemku č.1460 a části pozemku č <.>
<br> 1459 v k.ú.Semněvice
<br> 15.Smlouva o užívání anténního stožáru se STARNET,s.r.o <.>
<br> 16.Záležitosti obce
<br> 17.Rekapitulace usnesení ZO
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 18.Diskuse
<br> 19.Závěr
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> XXXXX XXXXX
<br> starosta obce Semněvice
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Zveřejněno na úřední desce obce Semněvice a zároveň na www....

Načteno

edesky.cz/d/5388645

Meta

Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Semněvice
22. 03. 2023
20. 03. 2023
15. 03. 2023
15. 03. 2023
14. 03. 2023
  ...a další
Více dokumentů od Obec Semněvice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz