« Najít podobné dokumenty

Obec Pamětice - Návrh závěrečného účtu DSO TS Malá Haná a zpráva o výsledku přezkoumání hosp. za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pamětice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření anonym.pdf
Kraj ský úřad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právní Žerotínovo náměstí 3
<br> 601 82 Brno
<br> SpZn.: S - JMK 32318/2021 OKP
<br> ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 dobrovolného svazku obcí (dále jen svazek obcí)
<br> TECHNICKÉ SLUŽBY MALÁ HANÁ,okres Blan'sko
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření,které proběhlo dne 4.listopadu 2021 a na základě výsledku konečného přezkoumání hospodaření,které se uskutečnilo dne 19.května 2022.Přezkoumání hospodaření proběhlo na základě ustanovení 5 53 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále.XXX XXXXX o přezkoumávání
<br> hospodaření) <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad Sudice Sudice 164,680 01 Boskovice
<br> Přezkoumání vykonal: Kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXX XXXXXXXXX
<br> Kontrolor: Bc.XXXXX XXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu X X zákona o přezkoumávání hospodaření vydal Mgr.XXXXXXX XXXXX — pověřen vedením odboru kontrolního a právního Krajského
<br> úřadu Jihomoravského kraje <.>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: Ing.XXXXXX XXXX - předseda
<br> Bc.XXXXXXX XXXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v © 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření,posouzené podle hledisek uvedených v © 3 tohoto zákona.Přezkoumání hospodaření bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení © 2 odst.3 zákona o přezkoumávání hospodaření nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno dne 26.října 2021,a to doručením písemného oznámení svazku obcí nejpozděj...
návrh závěrečného účtu DSO v plném rozsahu.pdf
1
<br>
<br>
<br>
<br> Technické služby Malá Haná
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2021
(v Kč)
<br> v souladu s ust.§ 17 zákona č.250/2000Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění
<br> platných předpisů
<br>
<br>
<br>
Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 06609627
<br> název Technické služby Malá Haná
<br> ulice,č.p.Sudice 164
<br> obec Sudice
<br> PSČ,pošta 68001
<br>
<br>
<br> Doplňující údaje organizace
<br>
<br> Svazek se skládá z 51 obcí: Benešov,Bělá u Jevíčka,Bezděčí u Trnávky,Bohuňov,Borotín,Cetkovice,Doubravice nad Svitavou <,>
<br> Drnovice,Horní Poříčí,Chrastavec,Chrudichromy,Jaroměřice,Knínice,Křetín,Lazinov,Letovice,Ludíkov,Lysice,Malá Roudka <,>
<br> Městečko Trnávka,Míchov,Nýrov,Pamětice,Petrov,Prostřední Poříčí,Protivanov,Rozhraní,Rozsíčka,Rozstání,Sebranice <,>
<br> Skrchov,Stvolová,Sudice,Sulíkov,Světlá,Svitávka,Šebetov,Študlov,Štěchov,Uhřice,Újezd u Boskovic,Úsobrno,Valchov <,>
<br> Vanovice,Vážany,Velké Opatovice,Vísky,Vítějeves,Voděrady,Vranová a Žďárná <.>
<br>
<br>
Obsah závěrečného účtu
<br> I.Rozpočet a rozpočtová opatření
<br> II.Plnění rozpočtu příjmů
<br> III.Plnění rozpočtu výdajů
<br> IV.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> V.Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> VI.Majetek
<br> VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
<br> VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu
<br> IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br>
<br> 2
<br>
<br>
<br> I.ROZPOČET A ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ
<br> Rozpočet na rok 2021 byl schválen shromážděním starostů dne 15.12.2020 takto:
<br> Příjmy 25.902.900,00 Kč
<br> Výdaje 25.902.900,00 Kč
<br> Financování 0,00 Kč
<br>
<br> V roce 2021 byla provedena tři rozpočtová opatření.Upravený rozpočet k 31.12.2021:
<br> Příjmy 4.329.000,00 Kč
<br> Výdaje 15.236.600,00 Kč
<br> Financování 10.907.600,00 Kč
<br>
<br> II.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text Schválený rozpočet Rozpoče...

Načteno

edesky.cz/d/5388623

Meta

EIA   Veřejná zakázka   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pamětice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz