« Najít podobné dokumenty

Obec Olešná (Beroun) - Návrh závěrečného účtu obce Olešná 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Olešná (Beroun).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zprava-olesna-2021.pdf
Zborovská 11 150 21 Praha 5 Čj.: 000021/2022/KUSK Stejnopis č.2 SpZn: SZ_063415/2021/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce OLEŠNÁ IČ: 00233676 za rok 2021 Přezkoumání hospodaření obce Olešná za rok 2021 bylo zahájeno dne 22.07.2021 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem.Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: ▪ 17.05.2022 ▪ 07.09.2021 na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád).Přezkoumávané období: 01.01.2021 - 31.12.2021 Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Olešná Olešná 104 267 64 Olešná u Hořovic Přezkoumání vykonali: - kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX - kontroloři: Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX (X.X.XXXX) XXXXXX XXXXXXX (X.X.XXXX) PhDr.XXXXXXXX XXXXXXX Zástupkyně obce: XXXXX XXXXXXXXX - starostka Zdeňka Hermanová,DiS.- účetní X Pověření k přezkoumání podle § 5 odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,§ 4 a § 6 zákona č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová dne XX.X.XXXX pod č.j.095448/2021/KUSK.Předmětem přezkoumání jsou dle ust.§ 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,a to: - plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků,- finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů,- náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,- peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami,- finanční operace,týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů...
navrh-zaverecneho-uctu-obce-olesna-2021.pdf
Návrh závěrečného účtu za rok 2021
Obec Olešná
<br> 31.12.2021Sestavený ke dni
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> Údaje o organizaci
<br> Název
Adresa
<br> IČO
Právní forma
<br> Obec Olešná
Olešná 104
267 64
<br> 00233676
Obec
<br> Kontaktní údaje
<br> Telefon 311572231
E-mail ucetni@olesna-be.cz
<br> Porovnání příjmů a výdajů 1
<br> Dotace dle UZ 2
<br> Majetek 3
<br> Zpráva 2021 4
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání 2021 6
<br> Strana
<br>
<br> Obec Olešná,IČO 00233676 KEO4 1.9.7 UR053
<br> Porovnání příjmů a výdajů
<br> Období: 12/2021
<br> Měsíc Příjmy Výdaje
<br> Leden 612 661,54 806 233,21
<br> Únor 538 713,91 411 319,80
<br> Březen 2 299 318,25 951 407,63
<br> Duben 872 880,79 382 041,62
<br> Květen 499 806,50 288 533,38
<br> Červen 1 435 586,35 594 169,13
<br> Červenec 925 186,52 438 133,95
<br> Srpen 536 908,13 313 512,33
<br> Září 920 044,48 438 784,36
<br> Říjen 595 176,69 536 881,36
<br> Listopad 689 293,41 756 868,25
<br> Prosinec 3 941 862,32 3 641 367,97
<br> 13 867 438,89 9 559 252,99CELKEM
<br> Počet záznamů: 12
<br> 1/1
Závěrečný účet za rok 2021 strana 1
<br>
<br> Obec Olešná,IČO 00233676 KEO4 1.9.7 UR014
<br> Příjmy a výdaje dle účelových znaků
<br> 12/2021Za období:
<br> Bez návrhu rozpočtových změn
Filtr: UZ je v množině 33063,90992,98037,98071
<br> Pol vzestupněTřídění:
<br> Název
Rozpočet
<br> schválený
Rozpočet
upravenýSkutečnost Rozdíl% %Pol
<br> Nst Zdr UZ 000 0 98037 Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2021
-4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 89 521,78 0,00 89 521,780,00 100,00 0,00
<br> Příjmy: 89 521,78 0,00 0,00 89 521,78 100,00 0,00
<br> Nst Zdr UZ 000 0 98071 Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR
-4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 20 576,34 0,00 20 576,340,00 100,00 0,00
<br> Příjmy: 20 576,34 0,00 0,00 20 576,34 100,00 0,00
<br> -5021 Ostatní osobní výdaje 17 589,00 0,00 17 589,000,00 100,00 0,00
-5133 Léky a zdravotnic...

Načteno

edesky.cz/d/5388545

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   EIA   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Olešná (Beroun)
27. 06. 2022
23. 06. 2022
17. 06. 2022
01. 06. 2022
26. 05. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Olešná (Beroun)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz