« Najít podobné dokumenty

Obec Podluhy - Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Podluhy – rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Podluhy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stáhnout
Zborovská 11
<br> 150 21 Praha 5
<br>
<br> Čj.: 000023/2022/KUSK Stejnopis č.2
<br> SpZn: 042343/2021/KUSK
<br>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> PODLUHY
IČ: 00233731
<br> za rok 2021
<br>
Přezkoumání hospodaření obce Podluhy za rok 2021 bylo zahájeno dne 23.07.2021
<br> doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím
<br> orgánem <.>
<br>
<br>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> ▪ 19.05.2022
▪ 15.09.2021
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
<br> celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
<br> č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br>
<br>
<br> Přezkoumávané období: 01.01.2021 - 31.12.2021
<br>
<br>
<br>
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Podluhy
<br> Podluhy 51
<br> 268 01 Hořovice
<br>
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXX XXXXXXXXXX
- kontroloři: Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX (XX.X.XXXX)
XXXXXX XXXXXXXX
<br>
<br>
<br>
<br> Zástupci obce: XXXXX XXXX - starosta
<br> XXXX XXXXXXXXX - hlavní účetní
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br> Pověření k přezkoumání podle § 5 odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,§ 4 a § 6 zákona
<br> č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru interního auditu
<br> a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová
<br> dne XX.X.XXXX pod č.j.095448/2021/KUSK <.>
<br>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.§ 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších
<br> předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle
<br> zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,a to:
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových
<br> prostředků <,>
<br> - finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> - náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> - peněžní operace,týkající...

Načteno

edesky.cz/d/5388472

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Podluhy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz