« Najít podobné dokumenty

Obec Bukovec - Oznámení o konání 41. zasedání Zastupitelstva obce Bukovec dne 30. 5. 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bukovec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o konání 41. zasedání Zastupitelstva obce Bukovec dne 30. 5. 2022
Obecní úřad Bukovec Urzad gminny w Bukowcu Dne 20.5.2022 Informuje V souladu s š 93 zákona o obcích č.128/2000 Sb <.>,V platném znění <,>
<br> o konání 41.zasedání Zastupitelstva obce Bukovec,které se uskuteční V pondělí 30.5.2022
<br> V 15:30 hodin V zasedací místnosti Obecního úřadu Bukovec,Bukovec 270
<br> Oznajmia
<br> na podstawie & 93 ustawy o gminach,Že dnia 30.5.2022 o godz.15:30 odbedzie sie
<br> 41.posiedzenie samorzadu gminnego w Sali posiedzier'l gminny,Bukovec 270
<br> Program: 1.Zahájení 2.Schválení programu jednání 3.Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise 4 Informace z jednání se spol.B+J stavební s.r.o <.>,Ostravice,ze dne 19.5.2022 a Odstoupení
<br> &"
<br> 903
<br> 10.11 <.>
<br> 12 <.>
<br> 13 <.>
<br> od smlouvy se spol.B+J stavební s.r.o <.>,Ostravice,Výzva k úhradě/vyúčtování smluvní pokuty
<br> Dodatek č.2 ke smlouvě č.04511961 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky („Kotlíkové dotace “)
<br> Analýza hospodaření obce a financování projektů „Investiční aktivity u Základní školy s polským jazykem vyučovacím“
<br> Veřejné zakázky „Investiční aktivity u polské ZŠ v Bukovci“ a „Výsadba vegetace V Bukovci“
<br> Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) Ministerstva pro místní rozvoj k projektu „Rekonstrukce a modernizace ZŠ s polským jazykem vyučovacím V Bukovci“
<br> Žádost p.Martiny Škramlíkové o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Bukovec na stavbu domovní čistírny odpadních vod,č.j.OÚBUK/512/2022
<br> Jmenování člena Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Bukovec
<br> Vyhodnocení provozu systému zásobování pitnou vodou — vodovod pro veřejnou potřebu Bukovec za rok 2021
<br> Obecně závazná vyhláška obce Bukovec,kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky obce Bukovec (č.1/2007,1/2011,4/2011,2/2003,3/2003,4/2003)
<br> Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem a o zřízení věcného práva č.UZSVM/OFM/6802/2021 — OFMM,pozemky pozemková parcela 2330,3876/2,vše ostatní plocha,o...

Načteno

edesky.cz/d/5388105

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bukovec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz