« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Ořešín - Záměr obce Z8/38

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Ořešín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr obce Z8/38
č.j.MMB/0287747/2022 /Vich
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 1
<br>
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
<br> Majetkový odbor MMB
<br>
<br>
Záměr obce prodat,směnit,darovat,pronajmout,propachtovat nebo vypůjčit hmotnou
<br> nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit
<br> právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
<br>
<br> V souladu s ustanovením § 39,odstavec 1,z.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění
<br> zveřejňujeme po dobu 15-ti dnů záměry statutárního města Brna
<br> 1.zpeněžení pozemku p.č.1301 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1036 m²,jehož součástí
je stavba č.pop.254,způsob využití jiná stavba,využívaná jako administrativní objekt na
<br> adrese Hybešova 254/16 (vjezd ul.Vodní 254/9),Brno,vše k.ú.Staré Brno,formou veřejné
<br> elektronické dobrovolné dražby podle zákona č.26/2000 Sb <.>,o veřejných dražbách <,>
<br> v platném znění prováděné společností CD CENTRUM COMS,a.s <.>,s tím,že nejnižší podání
<br> bude stanoveno za cenu v místě a čase obvyklou na základě znaleckého posudku <.>
(informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
<br> Mgr.Bc.Frimmelová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv <.>
<br> 216,tel.542173085,e-mail: frimmelova.renata@brno.cz)
<br>
<br> Vyjádření a případné dotazy zasílejte na adresu pracovníka uvedeného pod příslušným bodem
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Mgr.XXXXXX XXXXXXXXXX
<br> vedoucí MO MMB
<br>
<br> Zveřejněno: od:
<br> do:
<br>
2022-05-19T12:19:44+0200
Mgr.XXXXXX XXXXXXXXXX dXbdXeXdeXfeXeXXXXXXaXffbaXXaaXdXdXXfXaX

Načteno

edesky.cz/d/5387964

Meta

Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Ořešín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz