« Najít podobné dokumenty

Město Loket - Schválený závěrečný účet města Loket za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Loket.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Schválený závěrečný účet města Loket za rok 2021
IČ: 00259489
<br> DIČ: CZ00259489
<br>
<br>
<br>
<br>
M ě s t o L o k e t
<br>
<br>
<br>
S C H V Á L E N Ý Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T M Ě S T A
<br>
<br> Z A R O K 2 0 2 1
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Závěrečný účet města Loket za rok 2021 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Loket za
<br> rok 2021 a celoroční hospodaření města Loket bylo projednáno a schváleno Zastupitelstvem města Loket dne
<br> 12.5.2022,usnesení č.Z35/3/2022 bez výhrad <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno: 20.05.2022
<br> Sejmuto: 30.06.2023
<br>
<br>
<br>
<br> 1
<br>
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ZA ROK 2021
<br>
(§ 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění)
<br>
<br> Údaje o městě:
<br> Identifikační číslo: 00259489
<br> Název: Město Loket
<br> Ulice,č.p.: T.G.Masaryka 1/69
<br> Obec: Loket
<br> PSČ: 357 33
<br>
<br> Hospodaření města Loket se řídí zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v platném
<br> znění,zákonem 128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění,zákonem 563/1991 Sb <.>,o účetnictví,v platném znění <,>
<br> vyhláškou 410/2009 Sb <.>,kterou se provádějí některá ustanovení zákona 563/1991 Sb <.>,o účetnictví,v platném znění <,>
<br> pro některé vybrané účetní jednotky,v platném znění <.>
<br> Organizační struktura vychází z organizačního řádu MÚ Loket <.>
<br> Orgány města dle zákona 128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění,jsou zastupitelstvo města,které má 15 členů a XXXX
<br> města,která má X členů <.>
<br>
<br> Zřízené příspěvkové organizace:
<br>
<br> Základní škola,Loket,okres Sokolov,T.G.Masaryka 128,357 33 Loket
<br> Mateřská škola Loket,okres Sokolov,Sportovní 561,357 33 Loket
<br> Kulturní dům Dvorana,příspěvková organizace,Radniční 312,357 33 Loket
<br>
<br> Organizační složky:
<br>
<br> Městská knihovna Loket
<br> Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce
<br>
<br> Založené obchodní společnosti s 100 % vlastnickým podílem města:
<br>
...

Načteno

edesky.cz/d/5387893

Meta

Rozpočet   Volby   Územní plánování   EIA   Jednání zastupitelstva   Prodej   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Loket      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz