« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Stanovení VPS Krásného 26 - veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Krasneho_26_tisk_PCR_30888-2.pdf
2/2
<br> 25.02.2022
<br> 30888-2 22
<br> ---
<br> 77
<br> Digitálně podepsal Ing <.>
<br> XXXXXXXXX XXXXXXX
<br> XX.XX.XXXX XX:XX
Krasneho_4_tisk_PCR_30888-2.pdf
25.02.2022
<br> 30888-2 22
<br> ---
<br> 77
<br> 1/2
Digitálně podepsal Ing <.>
<br> XXXXXXXXX XXXXXXX
<br> XX.XX.XXXX XX:XX
0289133_22_Zidenice_Krasneho_26.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna |Odbor dopravy
<br> Kounicova 67 |601 67 Brno|ID datové schránky: a7kbrrn |www.brno.cz
<br> 1
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0084124/2022 VYŘIZUJE: Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX Brno XXXX-XX-XX
<br> Č.J.: MMB/XXXXXXX/XXXX/HED TEL./E-MAIL: 542 174 131/hedlova.jaroslava@brno.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
Magistrát města Brna,Odbor dopravy,jako věcně a místně příslušný orgán státní správy podle § 124 odst.6
<br> zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o silničním provozu) a podle § XXX a následně části šesté zákona
<br> č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) na základě žádosti
<br> o stanovení úpravy provozu na místní komunikaci a po předchozím projednání s Policií ČR,MŘP Brno,DI
<br> BM,PDI viz č.j.: KRPB-30888-2/ČJ-2021-0602DI ze dne 25.02.2022 v kontextu čj.: KRPB-145686-1/ČJ-
<br> 2021-0602DI,podle § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu
<br> stanoví místní úpravu provozu na místní komunikaci ul.Krásného 26
<br> spočívající v umístění svislého dopravního značení vyhrazené parkoviště (IP 12) vč.dodatkové tabulky (E 13)
<br> s uvedením registrační značky vozidla 2BA 2854,a vodorovného dopravního značení vyhrazené parkoviště
<br> pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou (V 10f) dle přiložené
<br> výkresové dokumentace <.>
<br>
<br> Platnost tohoto stanovení je podmíněna vydáním rozhodnutí,kterým bylo pravomocně povoleno zvláštní
<br> užívání komunikace <.>
<br>
<br> Odůvodnění
<br>
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy stanoví místní úpravu provozu na místní komunikaci Krásného 26 na
<br> základě žádosti o stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci z důvodu zřízení vyhrazeného
<br> parkování pro oso...

Načteno

edesky.cz/d/5387642

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz