« Najít podobné dokumenty

Město Brno - oznámení o zahájení řízení - přílohy k vyvěšení: Prodl. tramvaje Merhautova - Lesná, II. etapa

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

21-047558.pdf
Úřad městské části města Brna,Brno-sever
odbor stavební
<br> Bratislavská 70,601 47 Brno
<br>
<br> Spisová značka: STU/04/047558/21/Bura
<br> Číslo jednací: MCBSev/020359/22
<br> Oprávněná úřední osoba:
<br> E-mail:
<br> Ing.arch.XXXX XXXXXXXX,tel.: XXX XXX XXX
<br> buranova.jana@sever.brno.cz
<br> V Brně: 18.05.2022
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Žadatel: Dopravní podnik města Brna,a.s <.>,Hlinky č.p.64/151,603 00 Brno 3
<br> Záměr: Prodloužení tramvajové trati Merhautova – Lesná,II.etapa
<br> ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ – PŘÍLOHY
<br> Úřad městské části města Brna,Brno-sever,odbor stavební,obdržel dne 30.11.2021 žádost,kterou
<br> podalo
<br> Statutární město Brno,zastoupené primátorkou,JUDr.Markétou Vaňkovou,IČO 44992785 <,>
<br> Dominikánské náměstí č.p.196/1,Brno-město,602 00 Brno 2 <,>
<br> které zastupuje na základě plné moci
<br> Dopravní podnik města Brna,a.s <.>,IČO 25508881,Hlinky č.p.64/151,Brno-střed,Pisárky <,>
<br> 603 00 Brno 3 <,>
<br> který zastupuje na základě plné moci
<br> PK OSSENDORF s.r.o <.>,IČO 25564901,Tomešova č.p.503/1,Staré Brno,602 00 Brno 2
<br> (dále jen „žadatel“)
<br> o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby nazvané
<br> „Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná,II.etapa“ <.>
<br> Úřad městské části města Brna,Brno-sever,odbor stavební (dále jen „stavební úřad“),příslušný podle
<br> § 13 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,(stavební zákon) <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) vydal
<br> oznámení o zahájení územního řízení na výše uvedenou stavbu pod čj.MCBSev/001845/22 ze
<br> dne 11.05.2022 <.>
<br> Tímto podáním stavební úřad dokládá přílohy k výše uvedenému zahájení řízení k vyvěšení na úřední
<br> desce umožňující dálkový přístup <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Mgr.XXX XXXXXXXXX
<br> vedoucí odboru
<br> Příloha
<br> C.3.1 Koordinační situační výkres – ulice Merhautova
<br> C.3.2 Koordinační situační výkres...
C.3.3-Koor_Gen_Piky.pdf
BUS
<br> BUS BUS
BUS
<br> BUS
<br> SSZ
<br> 0,0
<br> 1,5
<br> R=5400,00
<br> 1,5
<br> 1,3
<br> 0.1
<br> 0.1
<br> 0.2
<br> 8 VPR
<br> 10
CHR
<br> 3,752,1
<br> 17,75
<br> 7,0
4,0
<br> 3,5
<br> 3,0
<br> 1,75
<br> 2,35
<br> 3,50
<br> 6,4
<br> 7,00
<br> 4,00
<br> 4,00
<br> 3,7
2,8
<br> 4,50
<br> 4,00
<br> 17,50
<br> 3,00
<br> 3,00
<br> 17,30
<br> 6,00
<br> 7,001
8,00
<br> 6.15
<br> 4,00
<br> 3,00
<br> 3,00
<br> 4,00
<br> 3,35
2,75
<br> 8,25
<br> 5,75
<br> 24.1
5
<br> 8,25
<br> 3,51
<br> 4,00
<br> 4,45
<br> 5,75
<br> 4,75
<br> 6,40
<br> 5,3
<br> 6,25
<br> 3,96
<br> 3,26
<br> 3,98
<br> 2,99
<br> 7,50
<br> 8,5
<br> 7,5
0
<br> 2,1
0
<br> 3,5
0
<br> 4,00
3,00
<br> 1,5 3,5
<br> 4
<br> <,>
<br> 0
<br> 0
<br> 4,00
4,00
<br> 4,15
<br> 4,00
4,00
<br> 4,00
4,00
<br> 3,5
<br> 1,5
3,5
<br> 0
<br> 3,50 4,00
<br> 8,8
0
<br> 1,5
<br> 3,5
0
<br> 1,5
0
<br> 3,5
0
8,5
<br> 0
<br> 30,00
<br> 3
<br> 0
<br> <,>
<br> 0
<br> 0
<br> 2,25
<br> 4,00
<br> 2,00
<br> 4,00
<br> SO 011
<br> SO 011
<br> SO 671
<br> SO 673
<br> SO 677
<br> SO 676
<br> SO 676
<br> SO 676
<br> SO 676
<br> SO 671
<br> SO 673
<br> SO 673
<br> SO 365.1
<br> SO 316
<br> SO 365.1
<br> SO 313
<br> SO 365.2
SO 365.2
<br> SO 365.2
<br> SO 475
<br> SO 461
<br> SO 461
<br> SO 451
<br> SO 451
<br> SO 451
<br> SO 474
<br> SO 411
<br> SO 451
<br> SO 418
<br> SO 451
<br> SO 499
<br> SO 496
<br> PS 496
<br> PS 497
<br> SO 123
<br> SO 112SO 135
<br> SO 135
<br> SO 141
<br> SO 141
<br> SO 140.2
<br> SO 140.1SO 140.1
<br> SO 140.1
<br> SO 112
<br> SO 140.1
<br> SO 140.2
<br> SO 140.1
<br> SO 140.1
<br> SO 140.1
<br> SO 140.1
<br> SO 140.1SO 113
SO 124
<br> SO 822
<br> SO 823
<br> SO 822
<br> SO 822
<br> SO 823
<br> SO 823
<br> SO 823
<br> SO 823
<br> SO 823
<br> SO 140.1
<br> SO 823
SO 823
<br> SO 823
<br> SO 823
<br> SO 140.2
<br> SO 140.1
<br> SO 140.1
<br> SO 140.2
<br> SO 422
SO 711
<br> SO 711
<br> SO 711
<br> SO 713
<br> SO 671
<br> SO 313
<br> SO 314
<br> STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
Druh sítěSDĚLOVACÍ VEDENÍ
<br> ELEKTRICKÁ VEDENÍ
<...
C.3.2-Koor_Okruzni.pdf
SSZ
<br> SSZ
<br> BUS
<br> BUS
<br> BUS
<br> B
<br> U
<br> S
<br> BUS
<br> BUS
<br> BUS
<br> BUS
<br> BUS
<br> BUS
<br> BUS
<br> BUS
<br> BUS
<br> BUS
<br> B
<br> U
<br> S
<br> BUS
<br> BUS
<br> BUS
<br> BUS
<br> BUS
<br> B
<br> U
<br> S
<br> BUS
<br> BUS
<br> BUS
<br> BUS
<br> BUS
<br> BUS
<br> BUS
<br> BUS
<br> BUSBUS
<br> BUS BU
S
<br> BUS
<br> BUS
<br> BUS
<br> BUS
<br> BUS
<br> BUS
<br> BUS
<br> BUS
<br> BUS
<br> !POZOR TRAM!
<br> !POZOR TRAM!
<br> BUS
<br> BUS
<br> BUS
<br> BUS
<br> BUS
<br> SSZ
<br> NA
FT
<br> A
NMB
<br> EN
ZI
<br> N
N
<br> 95
BE
<br> NZ
IN
<br> S
P
<br> 91
<br> BE
NZ
<br> IN
VP
<br> 35
m
<br> 3
<br> 35
m
<br> 3
<br> 25
m
<br> 325
m
<br> 3
<br> Stávající OLK
<br> OLK
<br> NEPROKÁZÁNO
<br> OLK
<br> NEPROKÁZÁNO
<br> 0,0
<br> 1,5
<br> R=5400,00
<br> R=1800,00
<br> 1,5
<br> 1,3 1,2
1,1 1,0
<br> 0,9
<br> 0.0
0.1
<br> 0.00 <.>
1
<br> 0.1
<br> 0.2
<br> 7
VPR
<br> 8
VPR
<br> 7
CHR
<br> 8
CHR
<br> 9
CHR
<br> 10
CHR
<br> 6
VPR
<br> 6
CHR
<br> 3 <,>
75
<br> 2 <,>
1
<br> 17,75
<br> 6 <,>
2
<br> 50,00
<br> 7 <,>
00
<br> 3 <,>
00
<br> 1 <,>
35
<br> 3 <,>
51
<br>,3
5
<br> 7 <,>
0
<br> 4 <,>
0
<br> 3 <,>
5
<br> 2 <,>
50
<br> 15
<,> 0
<br> 0
3 <,>
<br> 50
5 <,>
<br> 75
7 <,>
<br> 0
4 <,>
<br> 0 5,61
<br> 3,5
5
<br> 3,6
5
<br> 2,1
9,0
<br> 0
<br> 4,4
9
<br> 9,2
5
<br> 1,8
3,5
<br> 1,97 <,>
20
<br> 23
<,> 75
<br> 7,0
0
<br> 2,1
0
<br> 3,0
5,0
<br> 0
<br> 2,2
5
<br> 3 <,>
0
<br> 1,75
<br> 2,3
5
<br> 3 <,>
50
<br> 3 <,>
75
<br> 1,50
<br> 3 <,>
00
<br> 1,00
<br> 2 <,>
6
<br> 4 <,>
0
<br> 6 <,>
1
<br> 6 <,>
4
<br> 7 <,>
00
<br> 4 <,>
00
<br> 7,92
<br> 4,00
<br> 3 <,>
7
<br> 2 <,>
8
<br> 4 <,>
50
<br> 4,00 17,50 3,00
3,00 17,30 3,00 11,70
<br> 3 <,>
75
<br> 6,00
<br> 6 <,>
00
<br> 1 <,>
75
<br> 3 <,>
5
<br> 1 <,>
75
<br> 10,50
<br> 5,2
5 2
<br>,00
4,5
<br> 0
<br> 8,60
<br> 2,0
<br> 9,00
<br> 7 <,>
25
<br> 3 <,>
00
<br> 7 <,>
00
<br> 18
<,> 0
<br> 0
6 <.>
<br> 15
<br> 25
<,> 9
<br> 5
23
<br>,4
5
<br> 10
<,> 2
<br> 5
<br> 7,2
5
<br> 3 <,>
1
<br> 3 <,>
0
<br> 14,51
...
C.3.1-Koor_Merhautova.pdf
PLOCHY
<br> LEGENDA
<br> STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
Druh sítěSDĚLOVACÍ VEDENÍ
<br> ELEKTRICKÁ VEDENÍ
<br> KANALIZACE
<br> VODOVODY
<br> HORKOVODY / TEPLOVODY
<br> PLYNOVODY
<br> PROJEKTOVANÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ - KOORDINOVANÉ STAVBY
BUS
<br> BUS
<br> BUS
<br> 247,99
<br> 246,82
<br> 245,97
<br> 247,02
<br> výška stropu
<br> výška stropu
<br> výška stropu tunelu
<br> výška stropu
<br> SSZ
<br> SSZ
<br> SSZ
<br> BUS BUS BUS
<br> BUS
<br> BUS
<br> BUS
<br> BUS
<br> BUS
<br> BUS
<br> BUS
<br> BUS
<br> BUS
<br> BUS
<br> BUS
<br> BUS
<br> BUS
<br> BUS
<br> BUS
<br> BUS
<br> BUS
<br> BUS
<br> BUS
<br> BUS
<br> BUS
<br> BUS
<br> BUS
<br> BUS
<br> BUS
<br> BUS
<br> BUS
<br> BUS
<br> BUS
<br> BUS
<br> BUS
<br> BUS
<br> BUS
<br> BUS
<br> BUS
<br> BUS
<br> BUS
<br> BUS
<br> BUS
<br> BUS
<br> BUS
<br> BUS
<br> BUS
<br> BUS
<br> BUS
<br> BUS
<br> BUS
<br> BUS
<br> BUS
<br> BUS
<br> BUS
<br> BUS
<br> BUS
<br> BUS
<br> BUS
<br> BUS
<br> BUS
<br> BUS
<br> BUS
<br> BUS
<br> BUS
<br> BUS
<br> BUS
<br> BUS
<br> BUS
<br> BUS
<br> BUS
<br> BUS
<br> BUSBU
S
<br> BUS
<br> !POZOR TRAM!
<br> !PO
ZO
<br> R
TR
<br> AM
!
<br> !POZOR TRAM!
<br> !PO
ZOR
<br> TRA
M!
<br> !POZOR T
RAM!
<br> !POZOR TRAM!
<br> !POZOR TRAM!
<br> !POZOR TRAM!
<br> !POZOR TRAM!
<br> !POZOR TRAM!
<br> !POZOR TRAM!
<br> !POZOR TRAM!
<br> !POZOR TRAM!
<br> !POZOR TRAM!
<br> BUS
<br> !POZOR TRAM!
<br> !POZOR TRA
M!
<br> BUS
<br> 7.43
<br> 7.82
<br> 7
<br> <.>
<br> 4
<br> 8
<br> 7.66
<br> 7 <.>
60
<br> 7 <.>
827 <.>
<br> 70
<br> 7 <.>
807
<br>.7
3
<br> SSZ
<br> SSZ
<br> 6kV-MÁ BÝT DO BUDOUCNA NAHRAZEN
<br> b
<br> a
<br> n
<br> k
<br> e
<br> t
<br> ŠL
<br> P1
P3
<br> P6
<br> P5
P7
<br> P2
P4
<br> P8
<br> R
S
<br> 0,1
<br> R=1800,00
<br> R=3000,00
<br> R=3000,00
<br> R=1600,00
<br> R=1800,00
<br> R=1800,00
<br> R=3000,00
<br> R=67550,00
<br> 0,9
<br> 0,8
<br> 0,7
<br> 0,6
<br> 0,5
0,4
<br> 0,3
0,2
<br> 0,1
0,0
<br> BUS
<br> BUS
<br> SA1
<br> SA3
<br> SA6
<br> SA7
<br> 3
VPR
<br> 4
VPR
<br> 1
VPR
<br> 2
VPR
<br> 5
VPR
<br> 4
CHR
...

Načteno

edesky.cz/d/5387640

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz