« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Stanovení VPS Bořetická 16 - veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0289107_22_Vinohrady_Boreticka_16.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna |Odbor dopravy
<br> Kounicova 67 |601 67 Brno|ID datové schránky: a7kbrrn |www.brno.cz
<br> 1
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0123948/2022 VYŘIZUJE: Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX Brno XXXX-XX-XX
<br> Č.J.: MMB/XXXXXXX/XXXX/HED TEL./E-MAIL: 542 174 131/hedlova.jaroslava@brno.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
Magistrát města Brna,Odbor dopravy,jako věcně a místně příslušný orgán státní správy podle § 124 odst.6
<br> zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o silničním provozu) a podle § XXX a následně části šesté zákona
<br> č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) na základě žádosti
<br> o stanovení úpravy provozu na místní komunikaci a po předchozím projednání s Policií ČR,MŘP Brno,DI
<br> BM,PDI viz č.j.: KRPB-49373-2/ČJ-2022-0602DI,ze dne 18.03.2022 v kontextu čj.: KRPB-145686-1/ČJ-
<br> 2021-0602DI,podle § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu
<br> stanoví místní úpravu provozu na místní komunikaci ul.Bořetická 16
<br> spočívající v doplnění dodatkové tabulky (E 13) s uvedením registrační značky vozidla 1BK 3886 <,>
<br> a vodorovného dopravního značení vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou
<br> nebo těžce pohybově postiženou (V 10f) <.>
<br>
<br> Platnost tohoto stanovení je podmíněna vydáním rozhodnutí,kterým bylo pravomocně povoleno zvláštní
<br> užívání komunikace <.>
<br>
<br> Odůvodnění
<br>
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy stanoví místní úpravu provozu na místní komunikaci Bořetická 16 na
<br> základě žádosti o stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci z důvodu zřízení vyhrazeného
<br> parkování pro osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou <.>
<br>
<br> Dne 28.3.2022 byl,v souladu s ...
Boreticka_16__tisk.pdf
18.03.2022
<br> 49373-2 22
<br> ---
<br> 77
<br> Digitálně
<br> podepsal Ing <.>
<br> XXXXXXXXX XXXXXXX
<br> XX.XX.XXXX XX:XX

Načteno

edesky.cz/d/5387639

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz