« Najít podobné dokumenty

Obec Libníč - Závěrečný účet obce Libníč za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Libníč.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Závěrečný účet obce Libníč za rok 2021.pdf [1,26 MB]
Závěrečný účet za rok 2021 Obec Libníč 31.12.2021Sestavený ke dni Obsah závěrečného účtu Údaje o organizaci Název Adresa IČO Právní forma Obec Libníč Libníč 85 373 71 00581445 Obec Kontaktní údaje Telefon 6022209398 E-mail r.ranglova@gmail.com Plnění rozpočtu dle tříd 1 Plnění rozpočtu seskupeného 5 Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu 8 Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně 9 Poskytnuté transfery 10 Majetek 11 Tvorba a použití peněžních fondů 12 Majetek a hospodaření příspěvkových organizací 13 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 14 Prohlášení kontrolované osoby 23 Strana Obec Libníč,IČO 00581445 KEO4 1.10.0 UR011 Plnění rozpočtu dle tříd Bez návrhu rozpočtových změn 12/2021Za období: Příjmy Skutečnost Rozpočet schválený1Třída %DAŇOVÉ PŘÍJMY Rozpočet upravený % Rozdíl 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 276 566,92 1 942 000,00 1 942 000,0065,73 65,73 665 433,08 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 81 476,06 32 000,00 82 000,00254,61 99,36 523,94 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 211 197,41 137 000,00 212 000,00154,16 99,62 802,59 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 782 425,52 1 441 000,00 1 786 000,00123,69 99,80 3 574,48 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 244 340,00 250 000,00 274 000,0097,74 89,18 29 660,00 1211 Daň z přidané hodnoty 3 981 931,25 3 358 000,00 3 983 000,00118,58 99,97 1 068,75 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 107 087,08 31 000,00 111 000,00345,44 96,47 3 912,92 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 258 135,00 250 000,00 259 000,00103,25 99,67 865,00 1341 Poplatek ze psů 24 500,00 25 000,00 25 000,0098,00 98,00 500,00 1342 Poplatek z pobytu 0,00 2 000,00 2 000,000,00 0,00 2 000,00 1348 Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku 0,00 100 000,00 100 000,000,00 0,00 100 000,00 1361 Správní poplatky 6 280,00 3 000,00 6 500,00209,33 96,62 220,00 1381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z ...

Načteno

edesky.cz/d/5386948

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Libníč      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz