« Najít podobné dokumenty

Obec Češov - KÚ KhK - Kotlíkové dotace

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Češov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

k nahlédnutí
Královéhradecký kraj vyhlašuje
<br>
<br> DOTAČNÍ PROGRAM
<br> „VÝMĚNA KOTLŮ PRO NÍZKOPŘÍJMOVÉ DOMÁCNOSTI
<br> V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI“
<br>
<br> 1 <.>
PRŮBĚŽNÁ VÝZVA
<br> k předkládání Žádostí o poskytnutí dotace
<br> Číselné označení: 22OPK01
<br> Datum zveřejnění výzvy: 12.5.2022
<br> Cíl dotačního programu: Snížení emisí z lokálního vytápění v Královéhradeckém kraji
eliminací zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva s ručním
přikládáním v rodinných domech,v bytových jednotkách
bytových domů a v trvale obývaných stavbách pro rodinnou
rekreaci u nízkopříjmových domácností <.>
<br> Zaměření dotačního programu: Finanční podpora nízkopříjmových domácností na výměnu kotlů
na pevná paliva s ručním přikládáním,které nesplňují 3 a vyšší
emisní třídu dle ČSN EN 303-5 <.>
<br> Finanční alokace:
<br> Příjem žádostí:
<br> Způsob podání žádostí o dotaci:
<br>
<br> Postup podání žádosti o dotaci:
<br>
<br> 135 200 000 Kč1
<br> Od 15.6.2022 do 31.8.20222
<br> Žádosti o dotaci je možné podávat v některém ze 6 stanovených
termínů.Časový harmonogram je uveden níže v tabulce <.>
<br>
<br> 1.zřízení účtu v dotačním portále DOTIS <,>
2.registrace žádosti o kotlíkovou dotaci <,>
3.vyplnění a odeslání elektronické žádosti <,>
4.doručení podepsané (listinné) žádosti vč.příloh na Krajský
<br> úřad KHK <.>
<br> Vyplnění žádosti o dotaci bude umožněno pouze žadatelům,kteří budou mít zřízen uživatelský účet
<br> v dotačním portále DOTIS (https://dotace.kr-kralovehradecky.cz) a provedou „Registraci žádosti
<br> o dotaci“.Další podrobnosti ke způsobu předkládání žádostí jsou uvedeny v bodě 7 <.>
<br>
1 Finanční alokace programu může být v případě uvolnění či získání dalších finančních prostředků navýšena <.>
2 Poskytovatel dotace si vyhrazuje právo ukončit dotační program i později.O prodloužení lhůty pro příjem
elektronických formulářů žádostí budou žadatelé informováni zveřejněním na úřední desce Královéhradeckého
kraje a prostřednictvím internetových stránek Královéhradeckého kraje www....

Načteno

edesky.cz/d/5386253

Meta

Rozpočet   Pronájem   Územní plánování   EIA   Výpadek elektřiny  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Češov
03. 10. 2022
25. 09. 2022
16. 09. 2022
08. 09. 2022
29. 08. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Češov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz