« Najít podobné dokumenty

Obec Semněvice - Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 3.6.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Semněvice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o VZ 3 6 2022
Obec Semněvice
<br> Starosta obce
Semněvice 34,346 01 Horšovský Týn,DIČ CZ00253715
tel.379 493 138,e-mail: semnevice@arcom.cz,datová schránka: 265a65b
<br> ________________________________________________________________________________
<br>
OZNÁMENÍ
<br>
V souladu s ust.§92 odst.1 zákona č.128/2000 Sb.o obcích ve znění pozdějších předpisů
<br>
<br>
svolává starosta obce
<br> zasedání zastupitelstva obce Semněvice <,>
<br>
které se bude konat
<br>
v pátek 3.6.2022 od 19.00hod.v KD Semněvice
<br> v malém sále <.>
<br>
Zasedání zastupitelstva obce Semněvice je veřejné <.>
<br>
<br>
Navržený program jednání:
<br>
1.Zahájení
<br> 2.Schválení programu jednání ZO
<br> 3.Zpráva ověřovatelů zápisu z jednání ZO ze dne 10.3.2022
<br> 4.Volba ověřovatelů zápisu z dnešního jednání ZO ze dne 3.6.2022
<br> 5.Kontrola plnění Usnesení z jednání ZO ze dne 3.6.2022
<br> 6.Závěrečný účet obce a zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2021
<br> 7.Účetní závěrka obce za rok 2021
<br> 8.Rozpočtové změny č.1,2
<br> 9.Navýšení ceny na výměnu oken v obecní nemovitosti č.p.38 v Semněvicích
<br> 10.Vstup do honebního společenstva
<br> 11.Prodej pozemku č.1482 v k.ú.Semněvice
<br> 12.Žádost od Lenky Vořechovské o koupi části pozemku č.258/15 v k.ú.Pocinovice
<br> u Semněvic
<br> 13.Žádost od Josefa Czechaczka o pronájem stodoly na p.č.5/3 a přilehlé zahrady na
<br> p.č.55 v k.ú.Semněvice
<br> 14.Žádost od Kateřiny Hajsové na odkoupení pozemku č.1460 a části pozemku č <.>
<br> 1459 v k.ú.Semněvice
<br> 15.Smlouva o užívání anténního stožáru se STARNET,s.r.o <.>
<br> 16.Záležitosti obce
<br> 17.Rekapitulace usnesení ZO
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 18.Diskuse
<br> 19.Závěr
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> XXXXX XXXXX
<br> starosta obce Semněvice
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Zveřejněno na úřední desce obce Semněvice a zároveň na www....

Načteno

edesky.cz/d/5386248

Meta

Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Semněvice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz