« Najít podobné dokumenty

Obec Těšetice - Obec Těšetice - Rozpočtové opatření č. 5 Rozpočtu obce Těšetice na rok 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Těšetice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

RO5.pdf [0,10 MB]
Obec Těšetice,IČ 00299545
<br> Rozpočtové opatření č.5 Rozpočtu obce Těšetice na rok 2022
<br> PŘÍJMY
<br> Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 190 000,00 74 280,00 264 280,00 0 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 300 000,00 -74 280,00 225 720,00
<br> jednorázový neúčelový přísp.ze SR- 0 4111 98 043 Neinvestiční přijaté transf.: všeob.pokl.správy SR 0,00 79 929,95 79 929,95 kompenz.bonus r.2022 6171 2132 Příjmy z pronájmu ost.nem.věcí a jejich částí 8 000,00 2 000,00 10 000,00 6171 Činnost místní správy 69 000,00 2 000,00 71 000,00 Celkem ZMĚNY v PŘÍJMECH 81 929,95
<br> Celkem PŘÍJMY 38 262 354,41 81 929,95 38 344 284,36
<br> VÝDAJE:
<br> Nákup materiálu j.n.2 000,00 15 000,00 17 000,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 40 000,00 15 000,00 55 000,00
<br> 3631 5171 Opravy a udržování 50 000,00 51 929,95 101 929,95
<br> 3631 6121 Budovy,XXXX a stavby XX XXX,XX XX XXX,XX 40 000,00
<br> 3631 Veřejné osvětlení 430 000,00 66 929,95 496 929,95
<br> 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 239 752,00 -65 472,00 174 280,00
<br> 6399 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a st.fondům 160 248,00 65 472,00 225 720,00
<br> 6399 Ostatní finanční operace 400 000,00 400 000,00 Celkem ZMĚNY ve VÝDAJÍCH 81 929,95
<br> Celkem VÝDAJE 39 816 482,41 81 929,95 39 898 412,36 Celkem SXXX 21 073 804,99 66 929,95 21 140 734,94 Celkem GW 18 742 677,42 15 000,00 18 757 677,42
<br> FINANCOVÁNÍ
<br> Celkem ZMĚNY ve FINANCOVÁNÍ:
<br> REKAPITULACE: Celkem PŘÍJMY
<br> Celkem FINANCOVÁNÍ: Celkem PŘÍJMY+FINANCOVÁNÍ
<br> Celkem VÝDAJE
<br> 38 262 354,41 1 554 128,00 39 816 482,41
<br> 39 816 482,41
<br> Rada obce Těšetice projednala a schválila Rozpočtové opatření č.5 Rozpočtu obce Těšetice 2022 dne 19.4.2022 <.>
<br> Starosta obce: Mgr.Jindřich ProtiváneE
<br> Správce rozpočtu : XXXXX XXXXXXXXX MM '
<br> V Těšeticích dne XX.X.2022
<br> VOBEC TEŠETICE
<br> l>5aří__783 46
<br> 0,00
<br> 81 929,95 0,00 81 929,95
<br> 81 929,95
<br> 38 344 284,36 1 554 128,00 39 898 412,36
<...

Načteno

edesky.cz/d/5385656

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Těšetice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz