« Najít podobné dokumenty

Město Klimkovice - Mimořádné odkalování přivaděče pitné vody

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Klimkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

odkal_mimořádné (628.02 kB)
v '( ? Severomoravskévodovody,? _ | | | a akanalizace Ostrava a.s.aqualla
<br> Severomoravské vodovody
<br> a kanalizace Ostrava a.s <.>
<br> se sídlem 28.října 12351169 Rozdělovník 709 00 Ostrava — Mariánské Hory'
<br> Ing.XXX XXXXXXX,Ph.D <.>
<br> Tel: XXX XXX 125
<br> Fax: 596 697 258
<br> E-mail; janturecek©smvakcz Značka: 1222I729203_01l22
<br> Mimořádné odkalování přivaděče pitné vody Krásné Pole — Hýlov — Butovice — oznámeni
<br> Vážení <,>
<br> oznamujeme Vám,že ve dnech 3.5.2022 až 9.5.2022 proběhne odkalování přivaděče 00V Krásné Pole
<br> — Hýlov — Butovice,během kterého budou zvýšeny průtoky ve vodotečích.V průběhu odkalování dojde k Částečnému poklesu tlaku vody v místech odběru 2 00V <.>
<br> Před zahájením odkalování přivaděče Krásné Pole-Záhumenice-Hýlov bude jedna komora PK Hýlov vyprázdněná (2.5.2022) <.>
<br> Odkařování proběhne die násíedujícího harmonogramu:
<br> — úsek přivaděče Krásné Pole — Hýíov 3.5.2022:
<br> č.obj.hodina název toku k.ú.objektu
<br> 3 07.30—08.00 hod.přítok Porubky Poruba
<br> 2 08,15- 08.30 hod.přítok Porubky Krásné Pole
<br> 4 08.45- 09.15 hod.přítok Porubky Krásné Pole
<br> 6 0935-1015 hod.Porubka Vřesina u Bílovce 8 1030-1050 hod.Vřesinka,pak Porubka Vřesina u Bílovce 4 11.15-12.10 hod.Rakovec Klimkovice
<br> PK Hýlov 1225-1245 hod.Rakovec Klimkovice
<br> dne 4.5.2022 — 2.den odkaíování — odkalování přivaděče Záhumeníce — St.Bělá — víz samostatný dopis zn.1222/729204_01/22
<br> dne 5.5.2022 - 3.den odkalování - čištění PK Hýíov
<br> Stránka 1 z 3
<br> Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrova a.s.IC“ 45193665 smvakěasmvakg.: Zákaznická linka; 300 292 400 „Spoleůí'iosl je lapsan ia v obcí i()dniln rejstříku )?.Hina I'i'NJ'IÁCI M' ariíncbá Linn.THGMrN'Irs—ix DIK-".F'J'Aťlriz'rhár.<.>.<.>.<.>.<.> „—.-.\„.|.4-.h-.<.>.|._.<.> —_| _-|_.<.> __ _| /\.|.<.> \“.<.> |.mn.».'\-
<br>.-í.<.>.-.<.>.4.I.<.> =í.<.> -.<.> nnn 1,11 -mn -
<br> S v K ? Severomoravskévodovody „„—g _ | | | a akanalizace Ostrava a.s.aqualia
<br> dne 6.5....

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Klimkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz