« Najít podobné dokumenty

Obec Břežany (Klatovy) - Usnesení 28.4.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Břežany (Klatovy).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení 28.4.2022
USNESENÍ č.18 Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BŘEŽANY <,>
<br> konaného dne 28.4.2022
<br> zastupitelstvo obce Břežany po projednání:
<br> 1.Schvaluje rozpočtové opatření č.1 pro rok 2022 <.>
<br>
<br> 2.Schvaluje poskytnutí daru ve výši 50.000 Kč pro humanitární organizaci Člověk v tísni,o.p.s <.>
<br> ZO pověřuje starostku podpisem Smlouvy o poskytnutí daru <.>
<br>
<br> 3.Schvaluje poskytnutí členského příspěvku pro Prácheňsko,z.s.p.o.ve výši 945 Kč <.>
<br> Schvaluje poskytnutí členského příspěvku pro Slavník,z.s.p.o.ve výši 1.590 Kč <.>
<br>
<br> 4.Schvaluje záměr revitalizace rybníka- par.č.3233,v k.ú.Břežany - rybník Kornousek <.>
<br> Schvaluje smlouvu mezi obcí Břežany a společností AXIOM engineering Pardubice,na
<br> poskytování služeb spojených s žádostí o dotaci a realizací akce <.>
<br> ZO pověřuje starostku obce podpisem smlouvy <.>
<br>
<br> 5.Rozhodlo pronajmout část stavby Břežany č.p.19 (hasičská zbrojnice) - nebytové prostory v
<br> I.patře,paní Haně Albrechtové,bytem XXXXX XXX XX,za účelem provozování hostinské činnosti <.>
<br> ZO schválilo nájemní smlouvu a pověřilo starostku podpisem <.>
<br>
<br> 6.Rozhodlo pronajmout část lesního pozemku par.č.3586 v k.ú.Břežany o výměře 2955 m2
<br> Tomáši Jílkovi,bytem Břežany 135 za účelem sportu a rekreace <.>
<br> ZO schválilo nájemní smlouvu a pověřilo starostku podpisem <.>
<br>
<br> 7.Rozhodlo pronajmout pozemek par.č.2084/2 v k.ú.Břežany o výměře 288 m2
<br> Kartsevu Valeriymu,bytem Římská 421/24,Praha za účelem rekreace <.>
<br> ZO schválilo nájemní smlouvu a pověřilo starostku podpisem <.>
<br>
<br> 8.Bere na vědomí zprávu Finančního výboru ze dne 10.4.2022 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Zápis byl vyhotoven dne: 30.4.2022
<br>
<br> Zapisovatel: XXXXX XXXXXXX
<br>
<br> Ověřovatelé: XXXXX XXXXXXX,dne XX.X.XXXX
<br>
<br> XXXX XXXXXX,dne XX.X.XXXX
<br>
<br> Starostka: XXXXX XXXXXXXXXX,dne XX.X.XXXX
<br>
<br> Místostarosta: XXXXX XXXXXXXX,dne XX.X.XXXX ...

Načteno

edesky.cz/d/5384608

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Břežany (Klatovy)
29. 09. 2022
29. 09. 2022
29. 09. 2022
27. 09. 2022
27. 09. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Břežany (Klatovy)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz