« Najít podobné dokumenty

Obec Břežany (Klatovy) - Vveřejné zasedání 28.4.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Břežany (Klatovy).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vveřejné zasedání 28.4.2022
1
<br>
<br> Poř.č.zápisu: 18
<br>
<br> Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Břežany <,>
<br> konaného dne 28.4.2022,od 18:00 hodin
<br> v kanceláři OÚ
<br>
Členové zastupitelstva obce přítomní po celou dobu zasedání:
<br> XXXXX XXXXXXXXXX,XXXXX XXXXXXXX,XXXXXXXXX XXXXXXXXX,XXXXX XXXXXXX,XXXX XXXXXX,XXXXX XXXXXXX,XXXXX XXXXX <.>
<br> Nepřítomen :
<br>
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva <.>
<br>
Zasedání Zastupitelstva obce Břežany (dále jen ZO) bylo zahájeno v 18:15 hodin starostkou obce <.>
<br> Zasedání bylo řádně svoláno.Informace o konání veřejného zasedání ZO byla zveřejněna v souladu se zákonem na
<br> úředních deskách,současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.Starostka z prezenční listiny
<br> přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatovala,že je přítomno 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7
<br> všech členů zastupitelstva),takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.ZO bylo usnášeníschopné po celou dobu
<br> zasedání.Usnesení z minulé schůze splněno.ZO bylo seznámeno se zápisem č.17 z minulého veřejného zasedání <,>
<br> ZO schválilo zápis bez připomínek.Zápis byl zveřejněn na úředních deskách OÚ,nebyly k němu vzneseny námitky <.>
<br> Zápis je uložen k nahlédnutí v kanceláři OÚ <.>
<br>
Určení ověřovatelů a zapisovatele a schválení programu <.>
<br>
Předsedající určil ověřovateli zápisu: Pavla Nováčka,XXXXX XXXXXXX,zapisovatelem: Milana Kodýtka <.>
<br> Starostka seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce <.>
<br> Zastupitelstvo obce Břežany schvaluje následující program veřejného zasedání:
<br>
1) Projednání a schválení rozpočtového opatření č.1 na rok 2022 <.>
2) Projednání a schválení pronájmu nebytových prostor <.>
3) Projednání a schválení pronájmu části lesního pozemku <.>
4) Projednání a schválení pronájmu pozemku v obci <.>
5) Projednání a schválení poskytnutí daru <.>
6) Projednání a schválení poskytnutí příspěvku <.>
7) Odkanalizování obce <.>
8) Revitalizace obe...

Načteno

edesky.cz/d/5384607

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Břežany (Klatovy)
29. 09. 2022
29. 09. 2022
29. 09. 2022
27. 09. 2022
27. 09. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Břežany (Klatovy)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz