« Najít podobné dokumenty

Obec Řepníky - Návrh závěrečného účtu za rok 2021 - Svazek obcí Košumberska

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Řepníky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Licence: DLSE XCRGBZUC / ZN1 (21012021 / 01012021)
<br>
<br> Svazek obcí Košumberska
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2021
(v Kč)
<br> 22.02.2022 12h15m50s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 1/ 6
<br> sestavený ke dni 22.02.2022
<br>
<br>
Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 75007568
<br> název Svazek obcí Košumberska
<br> ulice,č.p <.>
<br> obec
<br> PSČ,pošta
<br>
<br> Kontaktní údaje
<br> telefon
<br> fax
<br> e-mail
<br> WWW stránky
<br>
<br> Doplňující údaje organizace
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů
<br> II.Plnění rozpočtu výdajů
<br> III.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV.Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V.Peněžní fondy - informativně
<br> VI.Majetek
<br> VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
<br> VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu
<br> IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
<br> XI.Ostatní doplňující údaje
<br>
<br> Licence: DLSE XCRGBZUC / ZN1 (21012021 / 01012021)
<br> 22.02.2022 12h15m50s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 2/ 6
<br>
<br> I.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> Daňové příjmy
<br> Nedaňové příjmy 18 563,33
<br> Kapitálové příjmy
<br> Přijaté transfery 125 745,00 125 745,00 1 025 745,00
<br> Příjmy celkem 125 745,00 125 745,00 1 044 308,33
<br>
<br> Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu
<br> 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 125 745,00 125 745,00 125 745,00
<br> 0000 Bez ODPA 125 745,00 125 745,00 125 745,00
<br> 3639 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.ma...

Načteno

edesky.cz/d/5384535


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Řepníky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz