« Najít podobné dokumenty

Obec Rakovice - Rozpočtové opatření 3/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rakovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření 3/2022
Obec Rakovice,IČO 00512061 KEO4 1.10.0 UR006
<br> Rozpočtové změny s důvodovou zprávou
<br> Schválené rozpočtové opatření č.3/2022
<br> NázevPar N+Z+Uz ZJPol Původní hodnota Změna Po změně
<br> Výdaje
org1 org2
<br> Budovy,XXXX a stavby-XX XXX,XXXXXXXXXX X XXX XXX,XX 8 453 000,00
-66 000,00 Pěstební činnostCelkem za Par: 1031 8 519 000,00 8 453 000,00
<br> Nákup ostatních služeb66 000,0051691032 871 000,00 937 000,00
66 000,00 Podpora ostatních produkčníchCelkem za Par: 1032 871 000,00 937 000,00
<br> Drobný dlouhodobý hmotný majetek3 990,0051373723 0,00 3 990,00
Nákup ostatních služeb-3 990,0051693723 80 000,00 76 010,00
<br> 0,00 Sběr a svoz ostatních odpadů jinýchCelkem za Par: 3723 80 000,00 80 000,00
Platy zaměstnanců v prac.pom.vyjma-7 000,0050113745 530 000,00 523 000,00
<br> -7 000,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleňCelkem za Par: 3745 530 000,00 523 000,00
Ost.neinvest.transfery veřejným7 000,0053294369 20 000,00 27 000,00
<br> 7 000,00 Ostatní správa v sociálnímCelkem za Par: 4369 20 000,00 27 000,00
Výdaje celkem 0,0010 020 000,00 10 020 000,00
<br> Změna závazných ukazatelů
<br> NázevPo změněZměnaPar PůvodníPol
<br> Výdaje
org1 org2Nst Zdr Uz
<br> 8 869 000,00XXXX XXXXX1031 8 803 000,00-66 000,00 Pěstební činnostXXXXXXXX X XXXXX
871 000,00XXXX XXXXX1032 937 000,0066 000,00 Podpora ostatníchXXXXXXXX X XXXXX
<br> 1 346 662,00XXXX XXXXX3745 1 339 662,00-7 000,00 Péče o vzhled obcí aXXXXXXXX X XXXXX
20 000,00XXXX XXXXX4369 27 000,007 000,00 Ostatní správa v soc.XXXXXXXX X XXXXX
<br> Výdaje celkem 0,00 11 106 662,0011 106 662,00
<br> V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému
opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např.změna objemu nebo přesuny mezi
ukazateli) <.>
<br> Schváleno starostou dne:
<br> Zpracoval: XXXXX XXXXXXXX dne: XX.XX.XXXX
<br> Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.3
<br> Starostovy předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:
...

Načteno

edesky.cz/d/5383205


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Rakovice
27. 09. 2023
26. 09. 2023
26. 09. 2023
26. 09. 2023
25. 09. 2023
  ...a další
Více dokumentů od Obec Rakovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz