« Najít podobné dokumenty

Obec Rakovice - Rozpočtové opatření 3/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rakovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření 3/2022
Obec Rakovice,IČO 00512061 KEO4 1.10.0 UR006
<br> Rozpočtové změny s důvodovou zprávou
<br> Schválené rozpočtové opatření č.3/2022
<br> NázevPar N+Z+Uz ZJPol Původní hodnota Změna Po změně
<br> Výdaje
org1 org2
<br> Budovy,XXXX a stavby-XX XXX,XXXXXXXXXX X XXX XXX,XX 8 453 000,00
-66 000,00 Pěstební činnostCelkem za Par: 1031 8 519 000,00 8 453 000,00
<br> Nákup ostatních služeb66 000,0051691032 871 000,00 937 000,00
66 000,00 Podpora ostatních produkčníchCelkem za Par: 1032 871 000,00 937 000,00
<br> Drobný dlouhodobý hmotný majetek3 990,0051373723 0,00 3 990,00
Nákup ostatních služeb-3 990,0051693723 80 000,00 76 010,00
<br> 0,00 Sběr a svoz ostatních odpadů jinýchCelkem za Par: 3723 80 000,00 80 000,00
Platy zaměstnanců v prac.pom.vyjma-7 000,0050113745 530 000,00 523 000,00
<br> -7 000,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleňCelkem za Par: 3745 530 000,00 523 000,00
Ost.neinvest.transfery veřejným7 000,0053294369 20 000,00 27 000,00
<br> 7 000,00 Ostatní správa v sociálnímCelkem za Par: 4369 20 000,00 27 000,00
Výdaje celkem 0,0010 020 000,00 10 020 000,00
<br> Změna závazných ukazatelů
<br> NázevPo změněZměnaPar PůvodníPol
<br> Výdaje
org1 org2Nst Zdr Uz
<br> 8 869 000,00XXXX XXXXX1031 8 803 000,00-66 000,00 Pěstební činnostXXXXXXXX X XXXXX
871 000,00XXXX XXXXX1032 937 000,0066 000,00 Podpora ostatníchXXXXXXXX X XXXXX
<br> 1 346 662,00XXXX XXXXX3745 1 339 662,00-7 000,00 Péče o vzhled obcí aXXXXXXXX X XXXXX
20 000,00XXXX XXXXX4369 27 000,007 000,00 Ostatní správa v soc.XXXXXXXX X XXXXX
<br> Výdaje celkem 0,00 11 106 662,0011 106 662,00
<br> V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému
opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např.změna objemu nebo přesuny mezi
ukazateli) <.>
<br> Schváleno starostou dne:
<br> Zpracoval: XXXXX XXXXXXXX dne: XX.XX.XXXX
<br> Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.3
<br> Starostovy předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:
...

Načteno

edesky.cz/d/5383205


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rakovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz