« Najít podobné dokumenty

Obec Hvozdnice (Hradec Králové) - KHP - Kalkulace cen pro vodné a stočné za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hvozdnice (Hradec Králové).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Kalkulace 2021
Královéhradecká provozní
<br> Illllll
<br> POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU (VKALKULACE) CEN PRO VODNÉ A sročnE ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2021 A DOSAZENÉ SKUTEČNOSTI v TÉMŽE ROCE
<br> Příjemce vodného a stočného
<br> Královéhradecká provozní,a.s <.>
<br> Provozovatel — název a IC
<br> Královéhradecká provozní,a.s.10 27461211
<br> 1||
<br> Vlastník - název a IC
<br> Vodovody a kanalizace Hradec Králové,a.s.IČ 48172898
<br> IV Formulář A a B A V Index 1 až )( Vl lCPE související s cenou viz příloha Tabulka č.1 Náklady pro výpočet ceny pro vodné & stočné Voda pitná Voda odpadní 2021 2021,2 21 2021.Řádek Nákladové položky Skutečnost Kalkul.Rom" Skugzčnost Kalkul.Roza" 1 2 3 4 5 6 7 8 1.Materiál 38,005 38,027 -0,022 10,423 10,905 —0,482 1.1 - surová voda podzemní + povrchová 18,568 19,735 -1,167 0,000 0,000 0,000 1.2 - pitná voda převzatá + Odpadní voda předaná k čištění 15,490 14,148 1,342 0,000 0,000 0,000 1.3 - chemikálie 1,626 2,547 —0,921 7,391 7,911 -0,520 1.4 - ostatní materiál 2,3 20 1,597 0,723 3,032 2,994 0,038 2.Energie 12,170 10,256 1,914 14,023 12,536 1,487 2.1 - elektrická energie 10,796 8,805 1,991 13,581 12,305 1,276 2.2 - ostatní energie (plyn,pevná a kapalná energie) 1,3 74 1,451 -0,078 0,442 0,231 0,21 1 3.Mzdy 9,150 11,450 -2,300 7,251 6,777 0,474 3 - přímé mzdy 6,641 8,708 -2,067 5,221 4,932 0,289 3.2 - ostatní osobní náklady 2,508 2,742 -0,233 2,030 1,845 0,185 4.Ostatní přímé náklady 181,914 168,699 13,215 220,133 216,324 3,809 4.1 - Odpisy a prostředky Obnovy infrastrukturnííio majetku 8,827 5,958 2,868 1,562 4,745 8,183 4.2 - opravy infrastrukturního majetku 53,610 42,760 10,850 72,472 65,225 7,247 4.3 - nájem ínfrastrukturního majetku 119,477 119,980 »0,503 146,100 146,354 -0,254 4.4 -prostředky Obnovy infrastruktuního majetku 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5.Provozní náklady 7,731 7,027 0,704 15,844 14,018 1,826 5.1.- poplatky za vypouštění odpadních vod 0,000 0,000 0,000 1,509 2,1 16 —0,607 5.2 - ostatní provozní náklady externí 5,281 3,814 1,4...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Hvozdnice (Hradec Králové)
05. 12. 2022
05. 12. 2022
30. 11. 2022
30. 11. 2022
28. 11. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Hvozdnice (Hradec Králové)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz