« Najít podobné dokumenty

Obec Klokočná - Zde ke stažení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Klokočná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zde ke stažení
Závěrečný účet obce Klokočná za rok 2021
<br> 1/4
<br>
<br>
<br>
<br> Závěrečný účet obce Klokočná za rok 2021
<br> (§ 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných
<br> předpisů)
<br>
<br>
Název: Obec Klokočná
<br> Sídlo: Klokočná č.p.61,251 64,pošta Mnichovice <,>
<br> Právní forma: Obec - územně samosprávný celek
<br> Předmět činnosti: stanoveno předpisem 128/2000 Sb <.>
<br> IČ: 00472034
<br> DIČ: není plátce DPH
<br> Rozvahový den 31.12.2021
<br>
<br> (1) Obec hospodařila v roce 2021 podle Rozpočtu schváleného na zasedání dne 16.12.2020
<br> usnesením č.U-57-8/2020 celkovými příjmy 51.979.931,50 Kč,celkovými výdaji
<br> 43.272.963,94 Kč a přebytkem rozpočtu ve výši 8.540.967,56 Kč dorovnaným z rezervy – z
<br> běžných účtů obce <.>
<br> (2) Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce od 30.11.2020 do 16.12.2020 <.>
<br> (3) Během roku byl rozpočet ponížen v příjmech o 17 691 424,36 Kč na 34 288 507,64 Kč a zvýšen
<br> ve výdajích o 854 600,71 Kč na 44 127 564,21 Kč <.>
<br> (4) Úprava rozpočtu proběhla na základě šesti rozpočtových opatření <.>
<br> a) Rozpočtové opatření č.1 – schváleno na ZO dne 27.01.2021
<br> b) Rozpočtové opatření č.2 – schváleno na ZO dne 24.03.2021
<br> c) Rozpočtové opatření č.3 – schváleno na ZO dne 26.05.2021
<br> d) Rozpočtové opatření č.4 – schváleno na ZO dne 25.08.2021
<br> e) Rozpočtové opatření č.5 – schváleno na ZO dne 27.10.2021
<br> f) Rozpočtové opatření č.6 – schváleno na ZO dne 10.11.2021
<br> g) Rozpočtové opatření č.7 – schváleno na ZO dne 15.12.2021
<br> h) Rozpočtové opatření č.8 – schváleno na ZO dne 29.12.2021
<br> i) Rozpočtové opatření č.9 – schváleno na ZO dne 31.12.2021
<br>
<br> Závěrečný účet obce Klokočná za rok 2021
<br> 2/4
<br> Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2021
Schválený
<br> rozpočet
Rozpočtová
<br> opatření
Upravený
<br> rozpočet
Plnění k
<br> 31.12.2021
% plnění k
<br> upravenému
<br> rozpočtu
<br> Třída 1 – Daňové příjmy 3 379 576,00 473 364,35 3 85...

Načteno

edesky.cz/d/5382933

Meta

Územní plánování   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Klokočná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz