« Najít podobné dokumenty

Obec Šanov (Rakovník) - Posuzování vlivů na životní – dokumentace vlivů záměru „VD Šanov“ na životní prostředí, v k.ú. Pšovlky a Šanov u Rakovníka.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Šanov (Rakovník).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

www.cenia.cz/eia
Informační systém EIAInformační systém EIA CZ | EN
Dotaz:
Všechny stavy Záznam založen Oznámení Závěry zjišťovacího řízení Dokumentace Posudek Veřejné projednání Stanovisko Nepodléhá dalšímu posuzování Prodloužení platnosti stanoviska Ukončeno z jiných důvodů Dokončeno pod jiným kódem (viz.poznámka)
Řadit podle:
Data poslední změny Kódu záměru Příslušného úřadu Zařazení Stavu Podlimitních záměrů Stanovisko dle §45i
V rychlém vyhledávání se prohledávají následující údaje: kód,název,zařazení,stav,příslušný úřad <.>
Rozšířené hledání    [přepnout na rychlé ]
Název:
Kód:
Oznamovatel:
Zařazení:
(od 1.11.2017) I/1 (od 1.11.2017) I/2 (od 1.11.2017) I/3 (od 1.11.2017) I/4 (od 1.11.2017) I/8 (od 1.11.2017) I/9 (od 1.11.2017) I/10 (od 1.11.2017) I/11 (od 1.11.2017) I/12 (od 1.11.2017) I/16 (od 1.11.2017) I/19 (od 1.11.2017) I/25 (od 1.11.2017) I/26 (od 1.11.2017) I/27 (od 1.11.2017) I/28 (od 1.11.2017) I/30 (od 1.11.2017) I/31 (od 1.11.2017) I/32 (od 1.11.2017) I/33 (od 1.11.2017) I/35 (od 1.11.2017) I/43 (od 1.11.2017) I/44 (od 1.11.2017) I/47 (od 1.11.2017) I/48 (od 1.11.2017) I/50 (od 1.11.2017) I/53 (od 1.11.2017) I/54 (od 1.11.2017) I/59 (od 1.11.2017) I/60 (od 1.11.2017) I/61 (od 1.11.2017) I/63 (od 1.11.2017) I/65 (od 1.11.2017) I/66 (od 1.11.2017) I/68 (od 1.11.2017) I/71 (od 1.11.2017) I/72 (od 1.11.2017) I/77 (od 1.11.2017) I/79 (od 1.11.2017) I/80 (od 1.11.2017) I/84 (od 1.11.2017) I/86 (od 1.11.2017) I/89 (od 1.11.2017) I/90 (od 1.11.2017) II/2 (od 1.11.2017) II/4 (od 1.11.2017) II/5 (od 1.11.2017) II/6 (od 1.11.2017) II/7 (od 1.11.2017) II/13 (od 1.11.2017) II/14 (od 1.11.2017) II/15 (od 1.11.2017) II/17 (od 1.11.2017) II/18 (od 1.11.2017) II/20 (od 1.11.2017) II/21 (od 1.11.2017) II/22 (od 1.11.2017) II/23 (od 1.11.2017) II/24 (od 1.11.2017) II/29 (od 1.11.2017) II/34 (od 1.11.2017) II/36 (od 1.11.2017) II/37 (od 1.11.2017) II/38 (od 1.11.2017) II/39 (od 1.11.2017) II/40 (od 1.11.2017) II/41 (od 1.11.2017) II/42 (od 1.11.2017) II/43 (od 1.11.2017) II/45 (od 1...
www.kr-stredocesky.cz
Úvodní strana | Informační systém krajského úřaduNepřehlédněte
úterý,čtvrtek 9:00 – 12.00  13:00 - 14:00
pátekzavřeno
Aktuality
Bezmála 3 000 žáků a studentů ze středních Čech se zúčastnilo letošního ročníku soutěže Kraje pro bezpečný internet.Jejím cílem je upozornit na rizika,která v kyberprostoru uživatelům internetu hrozí,a současně informovat o možnostech prevence a pomoci.Na Krajském úřadu Středočeského kraje se dnes předávaly ceny vítězům.Od 20.září loňského roku do 28.února letošního roku se.<.>.Zjistit více o Na rizika internetu a sociálních sítí upozorňuje soutěž Kraje pro bezpečný internet » 9 kvě
KACPU v Mladé Boleslavi skončilo,ostatní centra na pomoc uprchlíkům zůstávají v provozu
Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině (KACPU) v Mladé Boleslavi ode dneška ukončilo provoz.Stále však zůstávají centra v Kutné Hoře,Příbrami a společné centrum v pražských Vysočanech.Registraci uprchlíků nadále bude provádět i místní oddělení Cizinecké policie ČR a případně Odbor migrační a azylové politiky Ministerstva vnitra v Mladé Boleslavi.Ode dneška tak KACPU Mladá.<.>.Zjistit více o KACPU v Mladé Boleslavi skončilo,ostatní centra na pomoc uprchlíkům zůstávají v provozu » Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 4 986.Položek na stránku 10 Stránka (Změna této položky způsobí znovu-načtení stránky.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   499 První Předchozí Další Poslední
Poslední záznam z jednání zastupitelstva
Odměňování
Dispečink Krajské správy a údržby silnic SK p.o <.>
Krajská správa a údržba silnic p.o.jako správce komunikací,které jsou ve vlastnictví Středočeského kraje,zajišťuje také údržbu komunikací.V případě potřeby,je možné kontaktovat hlavní dispečink KSÚS SK p.o.na telefonním čísle 724 799 159.Dispečink neslouží pro hlášení závad na komunikacích.Pro hlášení závad na pozemních komunikacích slouží aplikace na internetové adrese
Úřad bez bariér
VD_Sanov-rozesilaci_dopis.pdf (441.57 kB)
Zborovská 11,150 21 Praha 5 tel.: 257 280 773 rybar@kr-s.cz www.kr-stredocesky.cz
<br> Krajský úřad Středočeského kraje,jako příslušný úřad podle § 22 zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování
<br> vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů
<br> na životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) Vám v souladu se zněním
<br> § 8 odst.2) zákona zasílá k vyjádření dokumentaci vlivů záměru „VD Šanov“ na životní prostředí
<br> (dále jen „dokumentace“),jejíž zpracování zajistil oznamovatel podle § 8 odst.1) zákona,dle přílohy
<br> č.4 zákona <.>
<br> Oznamovatelem záměru je Povodí Vltavy,státní podnik,Holečkova 3178/8,150 00 Praha 5
<br> Zpracovatelem dokumentace je Ing.XXXXX XXXXXXX,Ekopontis,s.r.o <.>,Cejl 511/43,602 00 Brno <,>
<br> (držitel autorizace MŽP dle § 19 zákona) <.>
<br> Předmětem záměru je výstavba vodní nádrže na Rakovnickém potoce v katastru obcí Pšovlky
<br> a Šanov u Rakovníka.Zásobní prostor nádrže činí 201,400 tis.m3.Účelem záměru je zlepšení
<br> nepříznivé vodní bilance v zájmovém území.Hlavním účelem VD Šanov bude nadlepšování
<br> minimálních zůstatkových průtoků v toku pod VD dle platného metodického pokynu č.9/1998 <.>
<br> Kapacita záměru:
<br> Maximální výška hráze nad terénem: 7,8 m
<br> Šírka hráze v koruně 4,0 m
<br> Délka hráze v koruně 335 m
<br> Sklon návodního líce 1:3
<br> Sklon vzdušného líce 1:2,5
<br> Maximální šířka hráze 45 m
<br> Kubatura hráze 38 100 m3
<br>
<br> Středočeský kraj,obec Pšovlky a obec Šanov (jako dotčené územní samosprávné celky)
<br> příslušný úřad žádá ve smyslu § 16 odst.2) zákona o neprodlené zveřejnění informace
<br> o dokumentaci a o XXX,kdy a kde je možné do dokumentace nahlížet,vyvěšením na úřední desce <,>
<br> současně s upozorněním,že dle § 8 odst.3 může veřejnost,dotčená veřejnost,dotčené orgány
<br> a dotčené územní samosprávné celky zaslat své písemné vyjádření k dokumentaci ve lhůtě do 30 dnů
<br> ode dne zveřejnění informace o dokum...

Načteno

edesky.cz/d/5382780

Meta

EIA   EIA   Jednání zastupitelstva   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Šanov (Rakovník)
24. 06. 2022
24. 06. 2022
24. 06. 2022
20. 06. 2022
17. 06. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Šanov (Rakovník)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz