« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Bojanovice - Návrh závěrečného účtu DSO Dobrá voda za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Bojanovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zaverecny-ucet-dso-dobra-voda-2021-f73f7.pdf
Telefon Bankovní spojení IČO e-mail
<br> 774 419 830 29038651/0100 49137468 nemcicky@nemcicky.cz
<br> Dobrovolný svazek obcí Dobrá voda,Němčičky 221
691 07 Němčičky u Břeclavi,IČ: 49137468
<br>
<br> Návrh závěrečného účtu DSO Dobrá voda za rok 2021
<br>
Na základě zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje
<br> DSO Dobrá voda návrh na závěrečný účet DSO Dobrá voda za rok 2021 <.>
<br>
<br> 1.Plnění příjmů a výdajů za kalendářní rok 2021 (Výkaz FIN 2-12) v Kč
<br>
schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost
<br>
<br> Kapitálové příjmy 0,00 0,00 0,00
<br> Přijaté dotace 16 000,00 16 000,00 16 200,00
<br> Příjmy celkem 16 000,00 16 000,00 16 200,00
<br>
<br> Běžné výdaje 24 000,00 24 000,00 20 487,00
<br> Kapitálové výdaje 0,00 0,00 0,00
<br> Výdaje celkem 24 000,00 24 000,00 20 487,00
<br>
<br> Financování 8 000,00 8 000,00 4 287,00
Příloha: Výkaz FIN FIN 2-12 k 12/2021 – plnění rozpočtu DSO Dobrá voda v plném členění podle rozpočtové
<br> skladby
<br>
<br> 2.Hospodaření s majetkem (přehled hospodaření s majetkem,rozvaha,zápis
z inventarizace)
<br> Přehled hospodaření s majetkem: účtová tř.0
<br> Stav majetku k 1.1.2021 11 080 832,00 Kč
<br> Stav majetku k 31.12.2021 11 080 832,00 Kč
<br> V roce 2020 DSO Dobrá voda nepořídil,ani nevyřadil žádný majetek <.>
<br> Výsledek inventarizace: v průběhu inventarizace nebyly zjištěny přebytky,XXXXX XXX XXXXX <.>
<br>
Příloha: Rozvaha,výkaz zisku a ztráty,příloha DSO Dobrá voda k 31.12.2021,Inventarizační zpráva ke dni
<br> 31.12.2021
<br>
<br> 3.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Dobrá voda za rok 2021
Přezkoumání provedeno na základě žádosti svazku a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o
<br> přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO,pracovníky odboru kontroly Krajského úřadu
<br> Jihomoravského kraje <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Telefon Bankovní spojení IČO e-mail
<br> 774 419 830 29038651/0100 49137468 nemcicky@nemcicky.cz
<br>
Příloha: Zpráva o výsledku přezkoumá...

Načteno

edesky.cz/d/5382757

Meta

Pronájem   Rozpočet   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Bojanovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz