« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Bojanovice - Návrh závěrečného účtu DSO Mikroregion Hustopečsko za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Bojanovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

navrh-zu-2021-mikroregion-hustopecsko-fcd3c.pdf
MIRROREGION „ HUSTOPECSHO
<br> ' ““““" "““"“ MIKROREGION HUSTOPEČSKO Dukelské nám.2t2,693 OI Hustopeče
<br> Návrh závěrečného účtu za rok 2021
<br> Na základě zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje Mikroregion Hustopečsko návrh závěrečného účtu Mikroregionu Hustopečsko za rok 2021 <.>
<br> ]) Plnění příimů a výdaiů za kalendářní rok 2021 (Výkaz FIN 2-12)
<br> Příimv schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost Daňové příjmy 0,00 0,00 0,00 Nedaňové příjmy 206 600,00 438 500,00 438 462,50 Kapitálové příjmy 0,00 0,00 0,00 Přiiaté transfery 3 604 200,00 4 114 000,00 7 614 007,48 Příjmy celkem 3 810 800,00 4 552 500,00 8 052 469,98 Konsolidace příjmů 3 810 800,00 4 552 500,00 4 552 469,98 Výdaie schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost Běžné výdaje 4 646 100,00 5 829 600,00 8 850 221,08 Kapitálové výdaje 0,00 0,00 0,00 Výdaje celkem 4 646 100,00 5 829 600,00 8 850 221,08 Konsolidace výdajů 4 646 100,00 5 829 600,00 5 350 221,08
<br> Financování schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost Financování po konsol.835 300,00 1 277 100,00 797 751,10
<br> Příloha: Výka: FIN 2-12 k plnění rozpočtu mikroregionu v plném členění podle rozpočtové skladby
<br> 2) Hospodaření s majetkem grozvaha + zápis inventarizace!
<br> Výsledek inventarizace: Inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2021 (od 3.1.2022 do 20.1.2022),byla provedená dokladová i fyzická inventura <.>
<br> K datu 31.12.2021 došlo: Budovy,stavby: nedošlo k žádným změnám z hlediska přírůstků ani úbytků <.>
<br> Dlouhodobý nehmotný majetek: web Starovičky 30.129,00 Kč + teploměr,vlhkoměr 16.335,00 Kč,mluvené slovo senioři 15.125,00 Kč a mobilní aplikace 15.125,00 Kč,web Uherčice 30.129,00 Kč + mluvené slovo senioři 17.545,00 Kč,web Starovice 30.129,00 Kč + GDPR balíček 8.349,00 Kč — prodáno uvedeným obcím na základě přefakturace <.>
<br> Stroje a zařízení: nedošlo k žádným změnám z hlediska přírůstků ani úbytků <.>
<br> Ostatní dlouhodobý majetek: brašna pro NTB 1....

Načteno

edesky.cz/d/5382756


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Bojanovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz