« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky - úd_164.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

úd_164.pdf
OZNÁMENÍ
<br> záměru pronájmu nemovitostí v městském obvodu Mariánské Hory a Hulváky _
<br> V souladu s ustanovením & 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,zveřejňujeme ve lhůtě nejméně 15 dnů před projednáním v orgánech obce
<br> PRONÁJEM POZEMKU
<br> Parcela číslo: p.p.č.317/9
<br> Druh pozemku: ostatní plocha,zeleň Výměra: 7,84 m2 z celkové výměry 7 010 m2
<br> Katastrální území: Zábřeh-Hulváky,obec Ostrava
<br> Lokalita: ul.Lázeňská
<br> Vlastník: statutární město Ostrava
<br> Svěřeno: městský obvod Mariánské Hory a Hulváky Důvod: Žádost o pronájem
<br> č.j.: 8539/2022/OM/He
<br> O záměru obvodu pronajmout části pozemku rozhodla Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na své 86.schůzi konané dne 11.05.2022 pod č.usn.3025/RMOb-MH/1822/86 <.>
<br> Bližší informace podá majetkový odbor,XXXXXX XXXXXXX,tel.č.XXX XXX XXX,e-mail: herdova©marianskehory.cz
<br> Uzemm' informace !( záměru pronájmu výše uvedené/10 pozemku v k.ú.Mariánské Hory,obec Ostrava je součástí tohoto oznámení <.>
<br> S'TATUTÁRNI' MĚSTO OSTRAVA Uřad městského obvodu
<br> Mariánské Hory a Hulváky Á
<br> Písemnost ev.ú,“ __ Li,%22' vyvěšena (M&M _ _ <.>
<br> sňata dne: _
<br> za správnost: souběžné zveřejněna na internetu
<br> ——_
<br> OSTRAVA
<br> Statutární město Ostrava - Magistrát města Ostravy
<br> Mapový server města Ostravy
<br> nr!
<br> -.c=m— \ __ a_n \.\
<br> : “mc
<br> / š ? <.>
<br> zam
<br> mm
<br> “mm—

Načteno

edesky.cz/d/5382172


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky
30. 06. 2022
30. 06. 2022
30. 06. 2022
29. 06. 2022
29. 06. 2022
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz