« Najít podobné dokumenty

Město Loket - Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - sportovní akce MS motokrosu Loket

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Loket.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - sportovní akce MS motokrosu Loket
MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV
Rokycanova 1929,356 01 Sokolov
<br> Odbor dopravy
<br>
<br> ČÍSLO SPISU: MUSO/45614/2022/OD/LULA
<br> INTERNÍ OZNAČENÍ: OD-3085/2022
<br> VYŘIZUJE: Mgr.XXXXX XXXXXXX
<br> TEL.: +XXX XXX XXX XXX
<br> E-MAIL: lucie.laurova@mu-sokolov.cz
<br>
<br> DATUM: 17.5.2022
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br> Městský úřad Sokolov,odbor dopravy,jako příslušný správní úřad ve smyslu § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o
<br> silničním provozu“) v souladu s ustanovením § 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) stanovuje opatřením obecné povahy
<br>
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br> podle § 77 odst.1 písm.c) a odst.5,zákona o silničním provozu,na základě podané žádosti firmou
<br> AUTOMOTO KLUB LOKET V AČR,IČO: 14705460,Na Vyhlídce 592,357 33 Loket ze dne 3.5.2022
<br> a po předchozím vyjádření Policie České republiky,Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje,čj <.>
<br> KRPK-35091-2/ČJ-2022-1900DP ze dne 21.4.2022 na silnicích č.II/209,III/00635,III/2098 a III/2097
<br> v okrese Sokolov <.>
<br>
<br> Důvod: sportovní akce „MS motokrossu 2022“ <.>
<br>
<br> Stanovená úprava provozu je vázána na následující podmínky:
<br> - umístění přechodného dopravního značení bude provedeno dle ověřené a schválené situace,která
je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy <,>
<br> - termín od 14.7.2022 od 7:00 hod.do 17.7.2022 do 19:00 hod.<,>
- za údržbu a náležitý stav dopravního značení odpovídá žadatel <,>
- dopravní značky budou svým provedením a umístěním odpovídat příslušným ČSN a TP,budou
<br> umístěny na dobu nezbytně nutnou a po skončení sportovní akce budou neprodleně odstraněny <,>
<br> v případě potřeby zneplatněny pootočením a umístěním mimo těleso vozovky <,>
<br> - s...

Načteno

edesky.cz/d/5382095

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Loket      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz