« Najít podobné dokumenty

Obec Lhota (Praha-východ) - Rozpočtové opatření č. 2/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lhota (Praha-východ).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č. 2_22.pdf
Obec Lhota.IČO 00237001
<br> Zastupitelstvu předloženy
<br> KEO4 1.10.0 UROOG
<br> Rozpočtové změny 5 důvodovou zprávou
<br> schválení úpravy rozpočtu:
<br> Příjmy XXX XXX Org Kap N+Z+Uz ZJ původní hodnota Změna Po změně Název 4111 98043 0.00 25 029,64 25 029,64 Neinvestiční přijaté transfery 2 Celkem za Par: 0,00 25 029,64 25 029.64 Příjmy celkem 0,00 25 029,64 25 029,64 Výdaje „ XXX XXX Org Kap N+Z+Uz ZJ Původní hodnota Změna Po změně Název 2219 6121 120 000,00 7 500 000,00 7 620 000,00 Budovy,XXXX a stavby Celkem za Par: XXXX XXX XXX.XX 7 500 000,00 7 620 000,00 Ostatní záležitosti pozemních 3115 5011 1116 551 000,00 -60 000,00 491 000,00 Platy zaměstnanců v prac.pom.vyjma 3115 5137 1116 25 000,00 60 000,00 85 000,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Celkem za Par: 311.5 576 000,00 0,00 576 000,00 Ostatní záležitosti předškolního 3723 5169 415 000,00 200 000,00 615 000,00 Nákup ostatních služeb Celkem za Par: 3723 415 000,00 200 000,00 615 000.00 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných 5512 5171 40 000,00 13 000,00 53 000.00 Opravy a udržování Celkem za Par: 5512 40 000,00 13 000,00 53 000,00 Požární ochrana - dobrovolná část 6171 5171 10 000,00 20 000,00 30 000,00 Opravy a udržování Celkem za Per: 6171 10 000,00 20 000,00 30 000,00 Činnost místní správy Výdaje celkem 1 161 000,00 7 733 000,00 8 894 000,00 Financování XXX XXX Org Kap N+Z+Uz ZJ Původní hodnota Změna Po změně Název 8115 -2 437 973,00 7 707 970,36 5 269 997.36 Změny stavu krátkodobých prostředků Celkem za Par: -2 437 973,00 7 707 970,36 5 269 997,36 Financování celkem -2 437 973,00 7 707 970,36 5 269 997,36
<br> Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.2
<br> V souladu s ustanovením & 16 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např.změna objemu nebo přesuny mezi
<br> ukazateli) <.>
<br> Schváleno usnesením: 3
<br> Zpracoval: XXXXX XXXXXXXXXXX
<br> dne: XX.XX.XXXX
<br> Na zasedán...

Načteno

edesky.cz/d/5380639


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lhota (Praha-východ)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz