« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky - úd_158.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

úd_158.pdf
OZNÁMENÍ záměru pronájmu nemovitostí v městském obvodu Mariánské Hory a Hulváky
<br> V souladu s ustanovením _5 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů zveřejňujeme ve lhůtě nejméně 15 dnů před projednáním v orgánech obce
<br> PRONÁJEM POZEMKU
<br> Parcela číslo: st.p.č.1139/1
<br> Druh pozemků: zastavěná plocha a nádvoří
<br> Výměra: 20 m2
<br> Katastrální území : Mariánské Hory,obec Ostrava
<br> Lokalita: ul.Baarova
<br> Vlastník: statutární město Ostrava
<br> Svěřeno: městský obvod Mariánské Hory a Hulváky
<br> Důvod pronájmu: pozemek pod garáží ve vlastnictví jiné osoby
<br> č.j.: MH 08311/2022/OM/Ko
<br> O záměru obvodu pronajmout pozemek rozhodla Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky dne 1 1.05.2022 pod č.usn.3026/RMOb-MH/1822/86 <.>
<br> Bližší infomace podá majetkový odbor,lng.XXXXXX XXXXXXXX,tel.č.XXX XXX XXX,e-mail: kozelska©marianskehorycz
<br> Uzemní informace k záměru pronájmu výše uvedené/10 pozemku vk.12.Mariánské Hory,obec Ostrava je součástí tohoto oznámení <.>
<br> STATUTÁRNI' mEsro OSTRAVA
<br> Uřad městského obvodu
<br> Mariánské Hory a Hulváky
<br> Písemnost ev." 1% ZOZZ vyvěšena dne:
<br> sňata dne:
<br> za správnost: takt.-amm—.__ <.>
<br> souběžně zveřejněna na internetu
<br> 2M!

Načteno

edesky.cz/d/5376388


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky
30. 06. 2022
30. 06. 2022
30. 06. 2022
29. 06. 2022
29. 06. 2022
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz