« Najít podobné dokumenty

Obec Bukovinka - Pozvánka na 17. veřejné zasedání zastupitelstva obce Bukovinka

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bukovinka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Velikost: 194 kB
1
<br>
<br> Pozvánka na 17.veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bukovinka
<br> konané dne 28.4.2021 v 18 hod v zasedací místnosti
<br> Společenského domu v Bukovince
<br>
<br>
<br> Starosta obce Bukovinka tímto svolává 17.veřejné zasedání zastupitelstva obce a současně zve
<br> na toto zasedání veřejnost <.>
<br>
<br> Program zasedání:
<br>
<br> 1.Zpráva o činnosti ZO
2.Rozpočtové opatření č.2
3.Schválení účetní závěrky obce Bukovinka za rok 2020
4.Schválení účetní závěrky Mateřské školy Bukovinka za rok 2020
5.Schválení Žádosti o prodloužení nájemní smlouvy na obecní byt – 1.patro
6.Schválení Dodatku č.4 ke Smlouvě o dílo ze dne 6.5.2020 (přístavba MŠ Bukovinka)
<br> mezi obcí Bukovinka a společností ExpolineRealitní – navýšení ceny díla o cenu
<br> víceprací 60.499,- Kč bez DPH a snížení ceny díla o cenu méněprací 83.630,60 Kč bez
<br> DPH
<br> 7.Schválení Záměru obce Bukovinka koupit pozemek p.č.1/25,orná půda,k.ú <.>
Bukovina,o výměře 36 m2
<br> 8.Schválení Kupní smlouvy mezi obcí Bukovinka a paní Jiřinou Sladkou – koupě
pozemku p.č.1/25,ostatní plocha,ostatní komunikace,k.ú.Bukovina,o výměře 36
<br> m2,cena 500,- Kč/m2,tj.18.000,- Kč
<br> 9.Schválení Záměru obce Bukovinka prodat pozemek p.č.314/42,ostatní plocha,ostatní
komunikace,k.ú.Bukovinka,o výměře 35 m2
<br> 10.Schválení Kupní smlouvy mezi obcí Bukovinka a paní Dagmar Vondálovou – prodej
pozemku p.č.314/42,ostatní plocha,ostatní komunikace,k.ú.Bukovinka,o výměře
<br> 35 m2,cena 500,- Kč/m2,tj.17.500,- Kč
<br> 11.Diskuse
12.Usnesení
13.Závěr
<br>
<br>
<br> V Bukovince dne 19.4.2021
<br>
<br>
<br>
<br> XXXXX XXXXX,v.r <.>
<br> starosta obce
<br>
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno na úřední desce obce dne 19.4.2021
<br> Sejmuto z úřední desky obce dne
<br> Vyvěšeno elektronicky dne 19.4.2021
Pozvánka na 17. veřejné zasedání Velikost: 194 kB
1
<br>
<br> Pozvánka na 17.veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bukovinka
<br> konané dne 28.4.2021 v 18 hod v zasedací místnosti
<br> Společenského domu v Bukovince
<br>
<br>
<br> Starosta obce Bukovinka tímto svolává 17.veřejné zasedání zastupitelstva obce a současně zve
<br> na toto zasedání veřejnost <.>
<br>
<br> Program zasedání:
<br>
<br> 1.Zpráva o činnosti ZO
2.Rozpočtové opatření č.2
3.Schválení účetní závěrky obce Bukovinka za rok 2020
4.Schválení účetní závěrky Mateřské školy Bukovinka za rok 2020
5.Schválení Žádosti o prodloužení nájemní smlouvy na obecní byt – 1.patro
6.Schválení Dodatku č.4 ke Smlouvě o dílo ze dne 6.5.2020 (přístavba MŠ Bukovinka)
<br> mezi obcí Bukovinka a společností ExpolineRealitní – navýšení ceny díla o cenu
<br> víceprací 60.499,- Kč bez DPH a snížení ceny díla o cenu méněprací 83.630,60 Kč bez
<br> DPH
<br> 7.Schválení Záměru obce Bukovinka koupit pozemek p.č.1/25,orná půda,k.ú <.>
Bukovina,o výměře 36 m2
<br> 8.Schválení Kupní smlouvy mezi obcí Bukovinka a paní Jiřinou Sladkou – koupě
pozemku p.č.1/25,ostatní plocha,ostatní komunikace,k.ú.Bukovina,o výměře 36
<br> m2,cena 500,- Kč/m2,tj.18.000,- Kč
<br> 9.Schválení Záměru obce Bukovinka prodat pozemek p.č.314/42,ostatní plocha,ostatní
komunikace,k.ú.Bukovinka,o výměře 35 m2
<br> 10.Schválení Kupní smlouvy mezi obcí Bukovinka a paní Dagmar Vondálovou – prodej
pozemku p.č.314/42,ostatní plocha,ostatní komunikace,k.ú.Bukovinka,o výměře
<br> 35 m2,cena 500,- Kč/m2,tj.17.500,- Kč
<br> 11.Diskuse
12.Usnesení
13.Závěr
<br>
<br>
<br> V Bukovince dne 19.4.2021
<br>
<br>
<br>
<br> XXXXX XXXXX,v.r <.>
<br> starosta obce
<br>
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno na úřední desce obce dne 19.4.2021
<br> Sejmuto z úřední desky obce dne
<br> Vyvěšeno elektronicky dne 19.4.2021

Načteno

edesky.cz/d/5372996

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Prodej   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bukovinka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz